Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCoenen - Coonen


068

Nol Coenen uit de Menstraat, gefolterd, gestorven in de gevangenis

...Arn. COENEN (1702-44)     Niet getrouwd, verder geen gegevens.Steven Drummen

Houb Palmen

Leonard Janssen

Joannes Catsberg jr.

Arnold Coenen (Frenskens Nol) wordt geboren in Hellebroek en 17 juni 1702 gedoopt in Nuth als zoon van Franciscus en Catharina Meutgens. Hij woont in de Menstraat onder Nuth, bezit een paar stukken land in Vaesrade: op de Graswegh en ook op het Wolfheut. Niet getrouwd.
Beschuldigd 'onder de complicen te wesen' vanuit Hoensbroek. Arrestatie 17 okt. 1743 samen met zijn vriend Steven Drummen* en gevangen gezet op kasteel Reijmersbeek. Daar verhoord 19 en 28 okt. en confrontaties 26 nov. met Steven Drummen en Houb Palmen*. Nog meer confrontaties op kasteel Amstenrade met Leonard Janssen* en op kasteel Ter Borch met Joannes Catsberg jr.*. Terug in Nuth scherp examen 22 nov. en daarna volgt een lange detentie door een lagdurige schorsing van de processen vanwege de procedures die in diverse zaken aanhangig zijn gemaakt bij de Raad van Brabant in Brussel.
Nol sterft, 41 jaar oud in het begin van de maand juni van 1744 in de kerker van kasteel Reijmersbeek in Nuth. Op 9 juni decreteerd het gerecht van Nuth dat hij eerloos begraven zal worden, maar twee dagen later veranderen de adviserende schepenen van het hoge gerecht van Limburg, De Tiége en Poswijck dat besluit.

Opmerking: Een week na de arrestatie van Nol op 24 oktober 1743 maken zijn ouders een testament voor Schout en Schepenen van Vaesrade: Nol zal niets erven. Kennelijk willen zij voorkomen dat het gerecht een erfdeel van hun zoon in beslag zal nemen. Leonard Creuwen, schepen van Vaesrade en getrouwd met Nols tante Sevet (of Severina) Coenen koopt 7 febr. 1746 twee stukken land die eigendom waren van Nol. De Schout van Nuth heeft deze ter voldoening van de gerechtskosten of 'Ratione delicti Commissi' geconfisceerd. Op 26 febr. draagt Creuwen een van deze percelen over aan moeder Catharina Meutgens, inmiddels weduwe, 'considereerende den groten schaede en niet willende van (Nol) of desselfs moeder iets gewinnen'. Catharina 'daer tegens verclaert dieselve van de hondert en eenige Rijx daelers, welcke haeren man saeliger getelt hadde aen Creuwen om hunnen soon Nol Coenen tot Nuth te libereeren te wesen voldaen'.


ZIE VERDER:

— LINK - Genealogie Coenen (Nuth) door Harry Luijten (in apart venster) hier
..........De Bokkenrijders van de Mensstraat (door Miel Bruls) hier

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Scherp examen Joannes Kraens 20 sept. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmakers 25/26 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........Request van Geertruid Krans, vrouw van Houb Palmen dec. 1743
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........Advis schepenen van Hoensbroek dec. 1743 / jan 1744
..........Advis van Schout en Schepenen van Nuth 1743/4

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 19, 30/1, 37/8, 40, 46, 48 (Nol S.?) *
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 140, 142
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 72 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 119 [rekest van vader] 124 [dood in gevangenis] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 195, 198, 263 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 159/60, 172, 176,
..........'Deel II (2014)' p. 143/4, 171, 237, 258
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 118/9, 159, 162, 'Deel II (2020)' p.122, 128,
..........147/52, 169, 171/2, 177/88, 'III (2020)' p. 12, 66, 87/8, 99/100, 108, 112/3, 121, 135/6, 148, 201,214, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

069

Wolf Coenen, veekoopman uit Hulsberg, gefolterd, galg 1775

...Wolf COENEN (1699-1775) x Hulsberg 1731 Maria SLIJPERS (1709-85)
|
|----...An. Mar. COENEN (1732-99) x Hulsberg 1760 Hub. VINCKEN
|----|
|----|----...Mar. Jos. VINCKEN (-1850) x Hulsberg 1799 Johan LOYENS (-1860)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Elis. LOYENS (1803-80) x Slenaken 1831 Joh. Petr. HONJE (1803-58)
|----|----|----|----•...An. Cath. HONJE (1834-1923) x Slenaken 1864 Wil. Joh THISSEN (1840-)
|----|----|----|----•...An. Mar. HONJE (1840-) x Slenaken 1867 Joh. Hub. DORMANS (1833-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. HONJE (1843-1907) x Slenaken 1871 Joh. Fred. DEGUELLE (1845-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. DEGUELLE (1869-) x Gulpen 1896 Joh. H.G. LOOSEN
|----|----|----|----|----•...An. Mar. DEGUELLE (1899-) x Slenaken 1899 Jean J.H. JOLIJ
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cath. LOYENS (1812-) x Slenaken 1840 Math. LONUSSEN (1813-)
|----|----|----|----•...Joh. Math. LONUSSEN (1840-85) x Heer 1872 Elis. JAECKERS
|----|----|----|----•...Hub. Wil. LONUSSEN (1847-1927) x 1º Heerlen 1882 Mar. J.A. MEENS
|----|----|----|----|....x 2º Heerlen 1897 Mar. Hub. L'ORTIJE
|
|----...Mat. COENEN (1739-92) x Hulsberg 1767 Maria NIJSTENGeertruid Bosch

Wolf Coenen wordt 3 maart 1699 gedoopt in Hulsberg als zoon van Willem Conen en Maria Houben. Hij woont in Hulsberg en werkt niet meer, 'voorheen zijn kost gewonnen te hebben met beesten koopmanschap te drijven, dat hij ook zijn eigen akkerwinning heeft gedaan, doch thans alle hanteringen aan zijn zoon Mathijs had gelaten; dat hij met zijn vrouw bij dezelven was wonende en hem kost en onderhoud moest verzorgen.' Is nog eigenaar van land van aanzienlijke waarde, Het brengt bijna 2500 gulden op bij de executieverkoop.
Hij trouwt op 24 apr. 1731 in Hulsberg met Maria Slijpers, gedoopt in Hulsberg 24 juli 1709 als dochter van Joannes en Maria Ackermans. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1730 en 1739.
Wolf is 76 jaar oud als hij op 17 aug. 1775 aangehouden wordt en gedetineerd in Valkenburg. Zonder enige compassie voor zijn leeftijd twee maal onderworpen aan een ondervraging onder foltering, op 12 en op 21 aug. weer. Wordt nog geconfronteerd tegen Geertruid Bosch* 22 aug. en aan het einde van het proces ter dood veroordeeld. Wolf sterft 76 jaar oud op 5 okt. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Slijpers overlijdt 20 december 1785 in Hulsberg.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst scherper examen 12 & 21 sept. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 94 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 353/4 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 252
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

074

Hubertus Coonen, assenmaker in Merkstein, executie 1773

•  Hub. COONEN (1721-73) x Merkstein 1750 Cath. PLOUM (1727-)
|----•...Nic. Jos. COONEN (1751-) x Merkstein 1786 Anna MÜLLER
|----•...An. Barb. COONEN (1764-) x Merkstein 1792 Joh. Leon. FUERPEILPeter Ploum

Hubert Coonen wordt 25 feb. 1721 gedoopt in Merkstein als zoon van Nicolaus en Barbara Minis. Woont in Merkstein in de Scherpstraat en is 'esser', assenmaker, radmaker of wagenmaker.
Hij trouwt 4 okt. 1750 in Merkstein Catharina Ploum, gedoopt 22 okt. 1727 in Merkstein als dochter van Petrus en Gertrudis Hausman. Uit dit huwelijk zijn van 1751 tot 1768 zes kinderen geboren.
Van het proces is alleen maar bekend dat hij (onder meer?) genoemd is als mededader bij overvallen door (onder meer?) Peter Ploum* op 16 febr. 1773 tijdens een scherp verhoor. En ook is bekend hoe het afgelopen is: hij krijgt de doodstraf. Hubert wordt vóór 14 mei 1773 terechtgesteld, op een lijst van die datum staat hij vermeld als geëxecuteerd.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........
Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. xx [deels kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 302 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER