Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailKerckherderen


275a

Catharina Kerckherderen, vrouw uit de Heek, vrijgelaten 1775

...Cath. KERCKHERDEREN (1706-1781) x Hulsberg 1734 Ant. BOSCH (1709-) [zie 036]
..........Voor kinderen zie bij 036
..........Moeder van Geertruid Bosch [=038]

Anton Bosch

Geertruid Bosch

Lins Schouteten

Peter Gelders


Catharina Kerckherderen is gedoopt 14 mei 1706 in Hulsberg als dochter van Joannes en Joanna Timmers. Zij woont met haar man in de Heek, in een huis dat belast is met jaarlijks vijf vaten rogge aan de kerk van Hulsberg. Het huis is tevens een herberg en is voorzien van een ruime inventaris, stallen voor vee. Het echtpaar heeft ook een aantal percelen lndbouwgrond en is dus tamelijk welgesteld.
Zij trouwt 13 nov. 1734 in Hulsberg met Anton Bosch*, 1 apr. 1709 gedoopt in Voerendaal als zoon van Anton en Elisabeth Schepers, een oom van Anton Bosch uit Walem. De ondertrouw bij de Hervormde Gemeente in Klimmen vind eerder plaats op 14 mei en de reden van de ongewoon lange tijd tussen ondertrouw en huwelijk is niet bekend. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1735 en 1748, waaronder Geertruid Bosch*.
In juni 1773 is haar man genoemd als lid van de beruchte bende en zal kort daarna verdwenen zijn. Een jaar daarna zegt Lins Schouteten* tijdens een scherp examen dat zij betrokken was bij de diefstal van een varken. Op 29 okt. 1774 gaat er een arrestatiebevel uit tegen Catharina en daarna is ze aangehouden en opgesloten in Valkenburg. Tijdens het verhoor van 8 nov. bestrijdt zij betrokken te zijn bij enig misdrijf en men laat haar lang in de gevangenis zitten. Op 31 maart 1775 dient de officier een strafeis in, louter gebaseerd op de stelling dat haar man altijd gestolen goederen naar huis bracht en zij dat steeds geweten moet hebben en toch bij hem is gebleven. Hij eist een lijfstraf naar keuze van de schepenen of verbanning, maar in haar dossier zit geen vonnis. Vermoedelijk is ze gewoon vrijgelaten en 14 dec. verschijnt ze dan weer voor het gerecht om een verklaring af te leggen over de goederen goederen van haar man. Zij verkoopt die landerijen zelf aan een buurman, de zoon van Peter Gelders* die de koopsom dan moet afdragen aan de rentmeester van de Staten-Generaal. Het is niet duidelijk waarom deze aanpak is gekozen.
Catharina overlijdt 16 dec. 1781 in de Heek onder Hulsberg, in het sterfregister staat 'maritata' dus nog steeds gehuwd en niet als weduwe.

Opmerking: 'Ex officii gevraegt sijnde waer haeren man is, segt deselve dat hij vertrokken is naer Oost Indin en wel voor de kamer van Middelburg.'


ZIE VERDER:

Documenten: in Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Gerechtsrol van Valkenburg 8 nov. 1774
..........Interrogatorien 8 nov 1774
..........Verhoor 8 nov. 1774
..........in Scherp examen van dochter Geertruid Bosch 23 maart 1775
..........in Scherp examen van dochter Geertruid Bosch 24 maart 1775
..........in Continuatie scherp verhoor dochter Geertruid Bosch 28 maart 1775
..........Strafeis maar geen vonnis 31 maart 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Aanbreng goederen van haar man 14 dec. 1775
..........Verkoop land aan buren 25 apr. 1776
..........Koper van land doet dat met geleend geld 27 apr. 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 352
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 38.
..........'Deel II (2014)' p. 164/5, 251, 259

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER