DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Interrogatoriën voor verhoor Catharina Kerckherderen 8 nov. 1774
RHCL Maastricht - LvO 8169

 

 


Interrogatorien

        voor
Den Weled. gestr. Heer en Mr.
W.D. Vignon Lt Hoog
Drossard deses Landts
nomine officij informant
        Tegens
Catharijn Kerckheerderen
Huijsvrouwe van Anthon
Bosch, gedetineerde
 

UEde. agtb. worden gebeden van voorzegde
gedetineerde over de volgende artijkelen
te verhooren en derselve evenuele
responderingen in schrifte te
redigeeren quo facto copije om etc.
    1.
Voor eerst van haar te vragen haaren
naam, ouderdom, geboorte en woonplaatse
    2.
Of getrouwt is, met wien, hoe lang en
hoe veel kinderen heeft.
    3.
of haar kennelijk is dat sig soo
in dese als andere naburige
landen ontdekt heeft eene bende
gauwdieven of nagtgesellen.
    4.
Of haar kennelijk is dat de selve
bende sig aan huijsbraaken en
diefstallen pligtig gemaakt heeft
    5.
Of meede onder die bende gehoort
en haar aan diefstallen pligtig
gemaakt heeft
    6.
of waar dat haar kennelijk geweest
is dat haaren man Anthon onder
die bende gehoort heeft en mede
litmaet daaraf is.
    7.
Of haar kennelijk is dat denselven
verscheijde persoonen ter sijnen
huijse gebrogt, geengageert en
tefens getracteert heeft soo met
eten als drincken; in cas van jaa van
haar de naam tevragen
    8.
Of haar kennelijk is dat ten haaren
huijse soo door haaren man als
desselfs mackers, soo bij nagt
als andersints packen ingebrogt
sijn; incas van jaa, wat daarmede
gedaan is worden en aan wien
de effecten vercogt
    9.
Of haar kennelijk is dat verckens
gestolen sijn; in cas van jaa van
haar te vragen, waar deur sulx tot
haare kennisse gekomen is.
    10.
Of haar kennelijk is waar het
vleesch daaraf gebleven is en
aan wie gegeven.

 
Cætera suppleat æquissimus
judex in en op alles etc.
Imploreerende
C.L. De Limpens
1774Naar boven

 

Email

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER
tyle="border: 2px solid ; width: 51px; height: 60px;">