Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailVaessen


579

Christiaen Vaessen, mijnwerker in Heijden, proces onbekend

...Chris. VAESSEN (1711-) x 1° Laurensberg 1739 Magd. SAVELBERG
|....x 2° Laurensberg 1749 An. BEIJER (1718-)Willem Vaessen

Frans Willem Kerckhoffs

Christiaan Vaessen (Voessen) wordt 1711 gedoopt in Laurensberg als zoon van Wilhelmus en Gertrudis Prickartz; een broer van Willem Vaessen*. Hij werkt in een steenkolenmijn 'de Vijsslaps kohlkuijle', woont op de Klinkheide aan de Bautz.
Hij trouwt 21 nov. 1739 in Laurensberg Magdalena Savelberg. Uit dit huwelijk worden daar twee kinderen gedoopt in 1737 en in 1745. Vóór en na het proces?
In de twintigste eeuw wordt over hem geschreven dat hij vermoedelijk op kasteel Heijden gevangen heeft gezeten. Maar er zijn geen procesakten bekend, al wordt hij wel genoemd door Frans Willem Kerckhoffs* 4 juli 1743 tijdens diens verhoor onder foltering. Genoemd als broer van Willem.
Christiaan hertrouwt 11 mei 1749 in Laurensberg met ongeveer acht jaar jongere Anna Beyer, gedoopt 21 okt. 1718 in Laurensberg als dochter van Joannes en Sibilla Everts. Uit dit huwelijk worden van 1751 tot 1757 vier kinderen geboren.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

–– Documenten in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 279 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 105, 139, 'Deel III (2020)' p. 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

580

Willem Vaessen, mijnwerker in Heijden, afloop proces onbekend

...Wil. VAESSEN


Christiaan Vaessen

Frans Willem Kerckhoffs

Peter
Muyters


Peter Caspar Ter Konig


Willem Vaessen, ook genoemd 'Wusten Leenen Willem den koolhondt', is een zoon van Wilhelmus en Gertrudis Prickartz, een broer van Christiaan Vaessen*. Hij werkt op de 'de Vijsslaps kohlkuijle' en woont in het Land van ter Heyden aande Veheweg, is een kameraad van Peter Muyters.
Willem wordt in juli 1743 genoemd als 'mede plichtigh ende handaedigh aen inbreuck, knevelarije ende diefstalle', door Frans Willem Kerckhoffs* uit Kerkrade en Peter Caspar Ter Konig* uit Schaesberg. Hij is opgesloten in kasteel Heijden en wordt begin sept. 1743 met negen anderen uit Ter Heyden naar Herzogenrath gebracht voor een confrontatie met een vijftal gevangenen uit Ubach en Kerkrade. Maar hoe zijn proces verder is verlopen is onbekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 19 juli 1743
..........In: Scherp examen van Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Confrontatie tegen gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 279 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 184. 'Deel II (2014)' p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'II (2020)' p. 105/6, 138, 140, 'III (2020)' p. 123, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER