Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPanhuijsen - Panhuis


401

Christiaen Panhuijzen uit Haasdal, gevlucht, verbannen 1775

•...Chris. PANHUIJSEN (1733-98) x Schimmert 1763 Anna SIJBEN (-1813)Mathijs Cardous

Willem Haagmans

Lins Schouteten

Joannes Lahaye


Christiaan Panhuijsen wordt 6 dec. 1733 gedoopt in Schimmert als zoon van Hendrik en Catharina Walthouwers. Hij woont in Haasdal en bezit tamelijk veel land en roerende goederen, die later bijna 700 gulden opbrengen. Andere aanwijzingen voor zijn kostwinning en welstand zijn er niet.
Hij trouwt 1763 in Schimmert Anna Sijben, gedoopt 27 jan. 1736 in Schimmert als dochter van Petrus en Gertrude Coox. Zij is een zuster van Maria Coox getrouwd met Mathijs Cardous* en een stiefdochter van Willem Haagmans*. Uit dit huwelijk geen kinderen.
In juni 1774 is Christiaan voor het eerst genoemd, door Lins Schouteten* als complice onder de bende "gaudieven". Volgens Joannes Lahaye* draagt hij bij een overval een blauwe rok, maar behalve het noemen van de naam zegt men weinig over de persoon.
Christiaan onttrekt zich aan arrestatie en reageert niet op sommaties om voor het gerecht te verschijnen. Deze voortvluchtigheid wordt gezien als bewijs dat hij schuldig is en dat vormt samen met de geuite beschuldigingen de basis voor zijn verbanning te eeuwigen dage uit de Landen van de Generaliteit. Dit vonnis is 'naer voorgaende klokkenslag van de puije van 't Lands Huijs tot Valkenborg ten overstaan van d'Heeren van den Geregte gepronuntieerd op den 16 Febr. 1775'.
Christiaan overlijdt 64 jaar oud op 6 nov. 1798 in Schimmert en Anna Sijben op 1 sept. 1813.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nader scherp verhoor Lins Schouteten 21 juni 1774
..........In: Continuatie scherp verhoor Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 360 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 34. 'Deel II (2014)' p. 175, 217, 259
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
İ Maaike van Eekelen


402

Willem Panhuys, wever in Klein Meers, galg 1773

•...Wil. PANHUYS (1732-73) x Stein 1754 Maria CLAESSEN (1726-1807)
|----•...Gertr. PANHUYS (1765-1838) rel.m. NN
|----|----•...Hend. PANHUYS(1797-1861) x Elsloo 1839 Mar. Agn. REUBSAET (1808-78)Dirk Hersseler


Willem Panhuys genaamd 'Willem de Wever van Kleine Meers', wordt 15 juni 1732 gedoopt in Stein als zoon van Jacob en Margaretha Bergerhof. Hij is na zijn huwelijk onder Elsloo gaan wonen in Kleine Meers 'in 't derde Huijs van den Dijck'. Wevers zijn doorgaans arme lieden.
Hij trouwt 1 mei 1754 in Stein Maria Claessen, gedoopt op 12 jan. 1726 in Elsloo als dochter van Nicolaas en Margarita Francken. Uit dit huwelijk worden tussen 1754 en 1768 zes kinderen geboren.
Willem is het eerst beticht lid van een dievenbende te zijn door Dirk Hersseler* tijdens diens scherp verhoor op 11 juni 1773. Deze vilder heeft ook een tijd in Kleine Meers gewoond en zegt over hem 'eenen Wever met kromme beenen genaemt Willem'. Verder zijn er geen andere stukken uit het strafdossier dan het doodvonnis van 3 dec. 1773. Willem sterft 41 jaar oud op 6 dec. 1773 aan de galg in 'Heere-Bempden' bij Elsloo.
Maria Claessen is 25 sept. 1807 gestorven in Elsloo, 81 jaar oud.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Bericht in krant van die tijd

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 38 [kopie Sleinada]
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 101 [samenvatting] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217/8, 336 [bekende gegevens]
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
İ Maaike van Eekelen


ĞĞ
Boven ğğ

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen İ Maaike van Eekelen

REGISTER