Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchieffers


492

Joannes Matthijs Schieffers, schoenmaker in Merkstein, gefolterd, executie 1772•...Joh. Mat. SCHIEFFERS (1715-72) x Merkstein 1750 Anna Maria KREINS (-1787)Willem Schieffers

Nic. Hansen

Mathijs Schieffers

Baltus Kerckhoffs

Peter Muller

Arnold Zanders

Joannes Mathijs Schieffers wordt 10 april 1772 gedoopt in Merkstein als zoon van Mathijs en Anna Logen. Hij is een broer van Willem Schieffers* en van Anna Gertrudis Schieffers getrouwd met Nicolaas Hansen* en ook een neef van Mathijs Schieffers*. Woont in de bank Merkstein en is schoenmaker van beroep.
Hij trouwt op 35-jarige leeftijd op 11 juni 1750 in Merkstein Anna Maria Kreins uit Ritzerfeld. Uit dit huwelijk worden van 1751 tot 1765 zes kinderen geboren.
Johan Mathijs is al genoemd door Baltus Kerckhoffs* in diens scherp verhoor 31 jan. 1771, en in juli en aug. van dat jaar door Peter Muller* en Arnold Zanders*. Uit zijn eigen procesdossier zijn maar een paar stukken bewaard gebleven. Op 8 en 9 jan. 1772 is hij aan de foltering onderworpen, en op 10 jan. moet hij de bekentenissen vrij van banden van ijzer etc. bevestigen. Na beschuldigingen door andere gevangenen van medeplichtigheid bij nog meer overvallen is hij 23 en 24 maart opnieuw pijnlijk verhoord, met recollectie op 26 maart. Hierna volgt een doodvonnis.
Johan Mathijs wordt 57 jaar oud op 10 april 1772 terechtgesteld op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Anna Maria Kreins overlijdt 27 juli 1787 in Merkstein.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Baltus Kerckhoffs 31 jan. 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [deels kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 70 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 102/4 (verhoor),
..........115 (Hs 157), 117, 180
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 208, 212, 305, 307 [bekende gegevens], 309
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 52, 60, 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

493

Thijsgen den Weggenbacker, bakker in Merkstein, gefolterd, executie ca. 1772

•...Math. SCHIEFFERS (1726-72) x Merkstein 1751 Regina MULLER (1728-73)Johan Math. Schieffers

Willem Schieffer

Nicolaas Hansen

Baltus Kerckhoffs

Mathijs Schieffers genoemd 'de Weckenbacker' wordt 16 okt. 1726 gedoopt in Merkstein als zoon van Petrus en Anna Elisabeth Aeckens. Een neef van Johan Mathijs Schieffers*, van Willem Schieffers* en van Anna Gertrudis Schieffers getrouwd met Nicolaas Hansen*. Hij woont in Merkstein en is van beroep broodbakker, hij bakt 'weggen'.
Hij trouwt 28 juli 1755 in Merkstein Regina Muller, gedoopt 22 maart 1728 in Laurensberg als dochter van Joannes en Agnes Bausch. Uit dit huwelijk worden van 1756 tot 1762 vier kinderen geboren.
Mathijs is al genoemd als medeplichtige door Baltus Kerckhoffs* in diens scherp verhoor in jan. 1771. Van zijn eigen procesdossier zijn maar een paar stukken bewaard. Verhoor onder foltering 10 en 11 jan. 1772 en op 14 jan. recollectie. Hij wordt ter dood veroordeeld. Mathijs wordt vσσr 30 sept. 1773 terechtgesteld want dan wordt zijn vrouw weduwe genoemd.
Regina Muller overlijdt 13 jan. 1773 in Merkstein nog maar 44 jaar oud.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Baltus Kerckhoffs 31 jan. 1771
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........Beschuldigingen
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........
Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [deels kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 70 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 86, 103, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 135, 217, 307 [bekende gegevens], 309
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 43, 52, 60, 242, 257, 261
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

494

Wilhelmus Schieffers, schoenmaker in Merkstein, executie 1772

•...Wil. SCHIEFFERS (1728-72) x Merkstein 1759 Joan. Mar. GIERLINGS (1730-76)

Johan Mathijs Schieffers

Nic. Hansen

Mathijs Schieffers

Nicolaas Rootcrantz sr.

Johan Leon. Gierlings

Baltus Kerckhoffs

Peter Muller

Leon. Loupen

Willem Schieffers wordt 29 febr. 1728 gedoopt in Merkstein, als zoon van Mathijs en Anna Logen. Hij is een broer van Johan Mathijs Schieffers*, van Anna Gertrudis Schieffers getrouwd met Nicolaas Hansen* en een neef van Mathijs Schieffers*. Nicolaas Rootcrantz sr.* zegt: "..eenen schoonmaecker van professie, hebbende eenen pukkel in seinen rugge". Hij verdient dus de kost als schoenmaker en heeft een bochel.
Hij trouwt op 23 sept. 1759 in Merkstein met Joanna Maria Gierlings, gedoopt 14 febr. 1730 in Merkstein als dochter van Mathijs en Sibilla Wiesen, een zuster van Johan Leonard Gierlings*. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Willem is als medeplichtige genoemd door Baltus Kerckhoffs*  in jan. 1771 en door Peter Muller* in juli van dat jaar. Hij is 14, 15 en 16 jan. 1772 scherp verhoord en 17 jan. gerecolleerd, daarna ook nog geconfronteerd tegen Leonard Loupen* en tenslotte ter dood veroordeeld.Hij legt 5 juli (vσσr of na het vonnis?) nog een verklaring af ter bevestiging van  beschuldigingen, maar op de dag van de executie trekt hij deze in.
Willem wordt 44 jaar oud op 7 juli 1772 terechtgesteld op de Beckenberg bij Herzogenrath.
Joanna Maria Gierlings overlijdt 13 febr. 1776 in Merkstein, zij is maar 45 jaar oud geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen van Baltus Kerckhoffs 31 jan. 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 12 juli 1771 • 13 juli
..........In: Scherp examen Nicolaes Rootcrantz de oude 18/19 sept. 1771
..........Beschuldigingen
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [deels kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 70, 72 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72, 115 (Hs 157), 117, 179
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 212, 307 [bekende gegevens], 309
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER