DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Tweede dag scherp examen van Bathasar Kerckhoff – 31 jan. 1771
RHCL Maastricht – Hs 102
 
Extraordinario gehouden
op het Casteel van s'
Hertogenrade heden
den 31en januarij
ten overstaen van den
heer P.C. Poyck
Schouteth, M. Hulsgens,
M. Trumpener, H.J.
Zentiss, en Joannes
Coonen, schepenen


------------
Den heer officier nomino officii Claeger teghens Balthasar Kerckhoff beclaeghde, versoeckt dat de respondeeringhe van den gedetineerden gesteren avont wegens faiblesse van denselven geďnterrumpeert alsnu maegh worden hernomen, hetzij bij form van recollectie offte andersints
......................Decret
fiat ut petitur

    Dus den beclaeghde Balthasar aengemaent zijnde de dicenda veritate heeft op voorgaende territie noch bekent aen den dieffstall van Heugen in actis beroepen plichtigh te sijn: Krien Onverzagt van Alsdorp , wever van sijnen stiel, woonende ontrent het eijnde van de straet leijdende op Attweiler. Item Thijs Schieffers, stroijdecker tott dito Alsdorp woonende,
vorts Schutz Dolphus van Ubach,
ende dan Schiffers Thijsgen, wittebroot backer van Merxstein.
Item Wilhelmus Schiffers en Mathijs Schiffers, beijde oock tot Merxstein woonende, ende dan Nicolaij Cooger van Rutzervelt, wesende den ghenen die van hem beclaeghde eene Koije op de huer gehadt heeft.
Waerop meergemelde beclaeghde wederom instantissimi begeert heeft van gedemitteert te worden weghens swackheijd, belovende op morgen alles nader te circumstantiëren, ende te bekennen.
D'welck oock alsoo geaccordeert geweest is.

(leger stont) quod attestamur
(waeren onderteeckent) Mathijs Hulsgens schepen, Joannes Coonen schepen   Vervolg van dit verhoor

Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER