Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRuijters


484

De Lusch, wasvrouw uit Heerlen, verbannen 1773

...Cath. RUIJTERS (1712-) x Joh. Phil. JUNEMAN
|----...Phil. Jac. JUNEMAN (1749-73) = 271

Philip Jacob Juneman

Moses Benedict

Catharina Ruijters genoemd 'de Lusch' wordt 6 dec. 1712 gedoopt in Heerlen als dochter van Leonard en Maria Timmers. Woont in Heerlen, verdient de kost met wassen en breien en heeft geen bezittingen.
Zij heeft een relatie met Philip Jacob Juneman en daaruit wordt een zoon geboren en gedoopt in Heerlen 1749, Philip Jacob Juneman*. De Luitenant-Drossaerd laat haar tot een boete veroordelen omdat zij 'vleeschelijk heeft geconverseert' en 'van een onegt kind is ingelegen geweest'. De vader van het kind schijnt snel verdwenen te zijn. Ook is er in een verhoor nog sprake van een dochter die naaister zou zijn.
Zoon Jacob is 16 dec. 1772 gearresteerd als verdacht van de inbraak in de Caumermolen in Heerlen, ruim een week daarvoor. Catharina zelf is 4 jan. 1773 aangehouden op verdenking van heling namelijk van het meel gestolen bij de genoemde inbraak. Zij wordt meteen ondervraagt over gestolen goed, met name of de jood Moses Benedict* dat opkoopt. Intussen worden getuigen ondervraagd over andere verdachte gedragingen. Op 12 jan. is zij nader verhoord over bedreigingen die zij zou hebben geuit dat 'als haaren soon iets geschiede dan soude den Rooden Haan over de huijsen hier en daar vliegen'.
Na een lange gevangenschap is Catharina op 10 nov. 1773 verbannen vanwege het helen van twee zilveren lepels, het profiteren van de misdrijven van haar zoon EN het hebben van twee buitenechtelijke kinderen.

ZIE VERDER:

Documenten: Strafvordering in een zaak in 1749
..........Getuigenverklaring d.d. 7 jan. 1773
..........In: Verhoor Pierre Schrijvers 15 apr. 1773
..........Bericht in krant van 1773
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 14, 30
...- A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' (1926) p. 319 [& de benaming Bokkenrijders]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 143 [term Bokkenrijders]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 6
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 213, 374/5 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 85, 102, 245
 Maaike van Eekelen


485

Den Konijnen Dirk, knecht in Raven Amby, galg 1775

...Hend. RUIJTERS (1744-75)....Niet getrouwd. Verder geen gegevens.Joannes Steins

Hendrik Ruijters genoemd 'den Konijnen-Dirk' wordt 2 febr. 1744 gedoopt in Heerlen als zoon van Hendrik en Elisabeth Penders. Verdient de kost als knecht, woont en werkt sinds St. Remijs (1 okt.) 1774 in Raven Amby, niet getrouwd, geen bezit.
Joannes Steins* verklaart 2 apr. 1773 tijdens een scherp verhoor dat Hendrik, toen woonachtig in Wijnandsrade, '
meede onder hun complot gehoort', maar dat heeft vooralsnog geen gevolgen. Hij wordt gearresteerd 14 aug. 1775, overgebracht naar Valkenburg en opgesloten in het cachot van het Landshuis. Daar is hij verhoord en na blijvende ontkenning scherp verhoord met behulp van martelwerktuigen. Dat hij fors is aangepakt, blijkt uit het feit dat de landschirurgijn tot aan zijn terechtstelling zijn wonden moet komen verbinden. Maar hij heeft bekend en de schepenen veroordelen hem ter dood. Hendrik sterft 31 jaar oud op 5 okt. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

Opmerking: Hendrik heeft nog loon tegoed van zijn werkgever, 37 gulden en 12 stuivers en dat neemt het Hoog Gerecht in beslag.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Joannes Steins 2 apr. 1773
..........Lijst scherper examen 29 aug. 1775
..........Nota van de chirurgijn 30 aug. / 12 okt. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 141
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 223/4, 368 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 150/1, 253
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER