DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

 Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van
       Eekelen

Een eerdere strafzaak tegen Catharina Ruijters in 1749
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 001.1150 


Clagt en Conclusie
voor
D'Heer Lt. Hoogdrossard
deses lands nomine
officii Clager
Tegens
Catharina Ruijters ged.Den voors. Heer Clager poseert in facto waer onder alle etc.

Dat de ged. vleeschelijk heeft geconverseert met Philip Jacob Juneman so als sij heeft gedeclareert

In so verre dat de ged. van een onegt kind is ingelegen geweest

Het welk anno 1749 den 13 april is worden gedoopt met naem Phlip Jacob

Waer door de ged. haer medepligtig heeft gemaekt aen de amende in sulk cas bij de landts wetten gestatueert

Waer aen niet willende voldoen alschoon daer toe gesommeert geweest

Soo word geconcludeert ten fine de ged. in sake voors. sal worden gecondemneert in de boete des wegen bij het Echt Reglement gedecreteert; cum expensis, aut alias etc.Implorerende etc.
ES Rasquin

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER