Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCraenen


086

't Craenke, slotenmaker in Beek, galg 1774

...Petr. CRAENEN (1738-74) x 1 Beek 1764 Petron. SASSEN (-1764)
|....x 2 Beek 1766 Gertr. HEIJNEN (1725-1816)Dirk Hersseler

Gerard Muylkens

Peter Craenen, genoemd 'het Craenke', wordt 6 mei 1738 in Beek gedoopt als zoon van Joannes en Elisabeth Roox, woont in het dorp Beek aan de kant van Neerbeek, 'wonende 't tweede huys van den Gerichsbode', slotenmaker van beroep. Later is de opbrengst van in beslag genomen goederen nihil.
Hij trouwt 4 maart 1764 in Beek Petronella Sassen, die 28 okt. 1764 in Geleen overlijdt. Hij hertrouwt 12 okt.1766 in Beek met de twaalf jaar oudere Gertrudis Heijnen, geboren in Haasdal en gedoopt 21 okt. 1725 in Schimmert als dochter van Bartholomeus en Mechtildis Muijlkens. Uit beide huwelijken geen kinderen.
Een van de velen beticht door Dirk Hersseler*, arrestatie 16 nov. 1773, confrontatie met Gerard Muylkens*. Veroordeeld tot scherp examen bekent hij al bij de territie, de inleidende bangmakerij 21 jan. 1774, recollectie 24 jan. en tenslotte doodvonnis.
Peter sterft 36 jaar oud op 26 mei 1774 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Gertudis Heijnen overlijdt meer dan veertig jaar na de executie van haar man op 13 apr. 1816 in Schimmert, zij is 90 jaar oud geworden.


ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lijst scherper examen 21 jan. 1774
..........Beschuldigingen van Bastiaan Boosten
..........In: Verhoor cipierse over ontsnapping van Christiaan Vlekken 10 juni 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 31 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 131/2, 218/9, 343 [samenvatting], 412
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 132, 155, 249
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER