Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTrumpener


577

Christiaan Trumpener, schepen? in Merkstein, executie 1773

...Chris. TRUMPENER (1731-73) x Merkstein 1762 An. Gert. KEYMERS (KAEMER)
|----•...Sib. Cath. TRUMPENER (1769-) x Merkstein 1793 Fr. Chris. ERRENS (1765-) [zie 155]Johann Heinrich Trümpener

Peter
Breuwer


Peter Ploum

Christiaan Trumpener is 15 nov. 1731 gedoopt in Merkstein als zoon van Franciscus en Gertrudis Cox, mogelijk een broer van Johann Heinrich Trümpener* uit Alsdorf. De verdere gegevens over de persoonlijke omstandigheden zijn tamelijk vaag. Hij zou in Merkstein tegenover de burgemeester en de kapelaan wonen en vermoedelijk schepen zijn. Peter Breuwer* heeft het over 'Coxen Christian van Merxstein, – woonende aldaer in Zentissen huijs waer oock woont d'heer capellaen Wolters, niet weetende desselfs toenaem, meenende nochtans dat hem lose noemde.'
Terzijde: het komt in Overmaas vaak voor dat bij een erfdeling de 'bouw', het gebouw van de boerderij verdeeld wordt, zodat twee huishoudens weliswaar apart, maar in hetzelfde huis wonen
Hij trouwt 16 aug. 1762 in Merkstein de acht jaar jongere Anna Gertrudis Keymers (Kaemer), gedoopt aldaar op 28 sept. 1739 als dochter van Joannes en Joanna Boutz. Uit dit huwelijk van 1763 tot 1772 vijf kinderen, waarvan de jongste net iets ouder dan één jaar is bij de dood van de vader.
Van het strafproces is weinig bewaard gebleven, maar hij wordt vermeld door anderen gevangenen tijdens verhoren onder foltering, zoals door Peter Ploum* in febr. 1773 en de bovengenoemde verklaring van Peter Breuwer in mei. Uit een lijst met de stand van zaken in Herzogenrath blijkt dat Christiaan vóór 27 sept. 1773 is terechtgesteld.

Opmerking: Van bovengenoemde Zentissen wordt ook gezegd 'uijt den Diergaerden'. Merkstein heeft ook nu nog een Thiergartenstrasse.

ZIE VERDER:

— In documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer 14/5 mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 22 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72/3, 115 (Hs 157), 116
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 307 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

577a

Hans Heinrich Trumpener uit Zopp bij Alsdorf, ontsnapt 1775

...Joh. Henr. TRUMPENER (1730-) x Merkstein 1751 Joanna Maria LAHAYE (1731-)
|----•...Mar. Sib. TRUMPENER (1765-1844) x Alsdorf 1795 Joh. Godf. NÜHSER (-1829)
|----|----•...Joh. Jos. NUSSER (1801-70) x Alsdorf 1837 An. Lisb. HILGERS (1805-45)
|----|----|....x 2° Alsdorf 1848 Joan. Mar. LOUSBERG (1797-)
|----|----|----•...Mar. Sib. NUSSER (1839-) x Alsdorf 1863 Phil. NELLES (1840-)Christiaan Trumpener

Ludovicus Lesmeister


Johann Heinrich Trumpener wordt mogelijk 1 apr. 1730 gedoopt in Merkstein als Joannes, zoon van Franciscus en Gertrudis Koch. Als dit klopt is hij een broer van Christiaan Trumpener*. Hij woont sinds circa 1760 in Zopp onder Alsdorf.
Hans Heinrich trouwt 7 nov. 1751 in Merkstein met Joanna Maria Lahaye, geboren in Nulland en gedoopt op 6 okt. 1731 in Merkstein als dochter van Dionysius Delahaye en Mechteld (Gissel) Becker. Uit dit huwelijk worden tussen 1752 en 1769 negen kinderen geboren, waarvan er tenminste twee als zuigeling sterven.
In de nacht van 31 juli op 1 aug. wordt Hans Heinrich gearresteerd tegelijkertijd met Ludovicus Lesmeister. Beiden hebben een broer die in Merkstein beschuldigd wordt van lidmaatschap van en bende dieven. Hans Heinrich weet kort voordat hij op de het kasteel van Alsdorf zal worden ingesloten te ontsnappen. Hij blijft verder voortvluchtig

ZIE VERDER

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 117
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 75, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER