Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLesmeister


324

Arnoldus Lesmeister uit Merkstein, executie ca. 1775

...Arn. LESMEISTER (-1775)     Broer van 325 en verder geen gegevens.Ludovicus Lesmeister


Arnold Lesmeister, is een broer van Ludovicus Lesmeister* en een zoon van Herman en Maria Rutzelfeldt, maar er is geen registratie van doop. Hij woont onder Merkstein en staat op een lijst van belastingbetalers in Noppenberg vermeld.
Hij trouwt 8 okt. 1748 in Afden met Clara Agnes Scholtis, gedoopt 28 okt. 1699 in Afden als dochter van Nicolaus en Helena Plitsard. Clara Agnes was weduwe van Peter van den Hoeff.
Van zijn proces is weinig bekend. Hij zou zijn broer Ludovicus als medeplichtige genoemd hebben en daarom wordt een confrontatie met deze georganiseerd op 2 sept. 1774. Ook daarvan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Arnold wordt ter dood veroordeeld en vóór 28 mei 1775 terechtgesteld. Op die datum overlijdt namelijk (Clara) Agnes in Afden en wordt in het sterfregister weduwe van Arnoldus Leesmeister genoemd.

Opmerking: Op een plaats in de literatuur staat dat Arnold in de gevangenis van Herzogenrath gestorven zou zijn.

ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 304 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 75, 242
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

325

Der vousse Ludowig uit Zopp bij Alsdorf, galg 1775

...Lod. LESMEISTER (1731-75) x Alsdorf 1760 Mar. Sib. PALMEN (-1791)
|
|----...Mar. Sib. LESMEISTER (1757-1833) x Alsdorf 1786 Joh. Henr. PLUM (-1814)
|----|----•...Joh. Hilg. PLUM (1790-1868) x 1° Alsdorf 1841 Sibil VOSSEN (1783-1851)
|----|----|....x 2° Alsdorf 1853 An. Cath. EHSERS (1822-)
|----|----•...Joh. Math. PLUM (1796-1875) x 1° Alsdorf 1822 Mar. Agn. MAEHSEN (-1852)
|----|----|....x 2° Alsdorf 1853 Mar. Cath. LECHNER (1817-)
|
|----...Hilger LESMEISTER (1761-1817) x 1° Alsdorf 1792 Mar. Agn. BAYER (-1811)
|----|....x 2° Alsdorf 1813 An. Mar. BELTEN (1761-1818) 
|
|----...An. Elis. LESMEISTER (1764-1835) x Alsdorf 1796 Ant. LEHNEN (1754-1829)
|----|----•...Math. Jos. LEHNEN (1807-1857) x Alsdorf 1832 Ther. BRENDT (1809-71)
|----|----|----•...Leon. LEHNEN (1834-1872) x Baesweiler 1861 Cath. WINKEL
|----|----|----•...An. Sib. LEHNEN (1836-) x Alsdorf 1861 Heinr. Jos. KELLER (1836-)
|----|----|----|----•...Lamb. KELLER (1876-1951) x Alsdorf 1902 An. Cath. DRESSEN (1877-1958)
|----|----|----•...Petr. Casp. LEHNEN (1843-) x Alsdorf 1867 Hel. BECKERS (1840-)
|
|----...Leon. LESMEISTER (1767-1850) x Jos. JÜNEMANN (1775-1826)
|----|----•...Franz. Hil. LESMEISTER (1802-) x Steinstrass 1827 An. Marg. LUTZELER (1797-)
|----|----|----•...Leonard LESMEISTER (1831-) x Aachen 1859 Agnes Pesch
|----|----|----•...Theod. Al. LESMEISTER (1833-) x Alsdorf 1869 An. M.H.K. KEMPEN (1839-)Arnold Lesmeister

Hendrik Josef Crombach

Nys Dortants

Joannes
Paffen


Ruth
Schwartz


Gerard Arets

Conrad Crombach

Josef Kerckhoffs

Ludovicus Lesmeister, genaamd 'der vousse Ludovich' wordt 25 maart 1731 gedoopt in Alsdorf als zoon van Herman en Maria Rutzelfeldt. Hij is een broer van Arnold Lesmeister*, woont in Zopp onder Alsdorf en zijn kostwinning is niet bekend. Blijkens zijn bijnaam is hij roodharig of rossig, een van de vele roodharigen onder de Bokkenrijders.
Hij trouwt 4 mei 1760 in Alsdorf met Maria Sybilla Palmen. Er was 25 juni 1757 daar al een kind gedoopt van dit paar. Uit dit huwelijk worden tussen 1760 en 1772 nog vijf kinderen gedoopt.
Ludovicus wordt genoemd als medeplichtige van de benden genoemd door Hendrik Josef Crombach*, Nys Dortants*, Joannes Paffen*, Ruth Schwartz* en ook door zijn broer Arnold. Hij is in de nacht van 30 juni op 1 aug. 1774 gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van het kasteel Alsdorf. Hij wordt beschuldigd van deelname aan negen overvallen, precies die negen die in het vonnis van Josef Kerckhoffs* genoemd worden. Bij het gewone verhoor op 10 aug. blijft Ludovicus hardnekkig ontkennen, hetgeen de officier malicieus noemt. Die vraagt om een herhaling van het verhoor en op 12 aug. hoort Ludovicus daarbij wie hem beschuldigd hebben. Hij weigert te geloven dat Arnold zijn eigen broer Arnold hem aan de galg wil brengen en vraagt
Er worden plannen gemaakt voor een confrontatie op 2 sept. met zijn broer Arnold op het kasteel van Herzogenrath, waarvan geen stukken bewaard zijn gebleven. Inmiddels is hij door Gerard Arets* en Conrad Crombach* van nog meer overvallen beticht. Ludovicus verweert zich door te vertellen dat hij ongeveer twee jaar daarvoor ruzie heeft gehad met Gerard Arets en dat hij Conrad Crombach niet eens kent. Op 28 nov. 1774 volgt het scherp verhoor en het is onbekend hoe dat verlopen is. Maar in het latere vonnis ontbreekt de formule 'naar eigen confessie', hetgeen er op zou kunnen duiden dat hij tijdens de foltering niet bekend heeft. Evenals het feit dat de aanklager pas twee maanden later 26 jan. 1775 om een eindvonnis vraagt.
Na advies van schepenen van het hoofdgerecht van Limburg worden op 8 maart vier overvallen en het afleggen van de "grouwelijcken eede" bewezen geacht en een doodvonnis uitgesproken en op 20 maart aan Ludovicus voorgelezen. Hij sterft 23 maart 1775 aan de galg in Alsdorf (D).
Maria Sibilla Palmen is 29 nov. 1791 in Alsdorf overleden.
ZIE VERDER:

— Documenten: Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

––Link - Detlef Braun: Der Bockreiterprozess des Ludovicus Lesmeister hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 26 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 116 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 75/6, 244
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER