Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDortants


127

Nijs Dortants, voerman uit Ubach, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

...Dion. DORTANTS (1751-73)Leonard Steins

Nijs Dortants wordt 9 maart 1751 gedoopt in Übach als zoon van Peter en Maria Catharina Ploum. Zijn moeder hertrouwt met Leonard Steins*. Nijs is voerman en woont in Übach, niet getrouwd.
Arrestatie 28 jan. 1772, scherp verhoord op 1 en 2 oktober, herroeping bekentenis 5 nov. en weer op 24 febr. 1773: "dat sijne eerste bekentenisse gedaen op de interrogatorien ende bij de Conclusie hij gedaen hadde uijtdien, dat de boodens hem geseijt, dat mits hij jongh was soo hij bekende deede uijtcoemen, en dat sijne bekentenisse gedaen bij scherper examinatie hij die gedaen om de pien te ontgaen". Op 2 maart opnieuw ondervraagd in de cel, liggend op een strozak omdat hij ziek is, herroept 3 maart zijn bekentenis weer: "heeft verclaert ... dat allen hetgene hij gisteren bekent hadde gelogen was, en dat hij aen gheenen diefstal geassisteert hadde." Verhoor gestaakt vanwege ziekte, een paar dagen later sterft Nijs, 32 jaar oud, in de kerker van Kasteel Herzogenrath.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........'In: Recollectie Peter Muller 1 febr. 1771
..........'In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Joseph Keyser 22 febr.1771
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
.........'Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voorm. land van 's Hertogenrode (1940) als Nijs D. p. 74, 104, 115 (Hs157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 212/3, 310 [bekende gegevens], 315
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 56, 75, 241
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER