Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailNelissen


375

Proostjan, ex-soldaat uit Geulle, geen proces bekend

...Johan NELISSEN...Geen gegevens.Pieter Pieters

Servaas Luijten

Pieter Keijzer

Joannes Hermans

Joannes Nelissen, genaamd 'Proostjan', is een raadselachtig figuur.
Nu heeft een Jan Nelissen in Geulle gewoond,vanaf zijn huwelijk met Maria Tilmans in 1747, maar die is in 1764 gestorven en begraven. Hij laat drie maal een kind genaamd Joannes dopen, in 1751 (Joannes Jacobus), 1753 en 1758, maar ze komen verder in de registers niet voor, zijn misschien jong gestorven. Tja die kan het niet zijn.
Drie gevangenen uit Geulle schijnen Proostjan als lid van de bende genoemd te hebben, Pieter Pieters*, Servaas Luijten* en Pieter Keijzer*. Tijdens de onderlinge confrontatie tussen gevangenen uit Geulle op 27 juli 1773 komt hij nog eens ter sprake. Op 29 juli 1773 laat het gerecht van Geulle aan de Auditeur-militair van Maastricht weten (of is dat van plan) dat hun gedetineerden 'aengewesen hebben als een van hun complicen seeckeren persoon in de wandeling genaemd Proostjan, gewesen soldaet van het regiment Schotten ... die eigenlijk is Jan Nelissen'.
Verder zijn er geen akten over deze persoon.

Opmerking: Joannes Hermans* uit Geulle heeft als bijnaam 'het Schotsmanneke' omdat hij in een regiment Schotten gediend heeft. Kan hier sprake zijn van dezelfde persoon?

ZIE VERDER:

— LIT. - A.C. Kengen 'Uit Geul's Verleden' p.335 [processtukken] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 51, 340 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 112, 260
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


376

Joannes Nelissen uit Eijgelshoven, afloop proces onbekend

...Johan NELISSEN


Joannes Nelissen woont in Eijgelshoven, maar verder is er bijna niets van hem bekend.
Hij is opgesloten in kasteel Heijden en wordt begin sept. 1743 met negen anderen uit het Land van ter Heyden naar Herzogenrath gebracht voor een confrontatie met een vijftal gevangenen uit Ubach en Kerkrade. Maar hoe zijn proces verder is verlopen is onbekend.

ZIE VERDER:

— Documenten: Confrontatie tegen gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 37 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 53 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 278 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 184
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 105/6, 140, 'Deel III (2020)' p. 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER