Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailErkens


151

Den Hoesaer, brandewijnstoker in Beek, galg 1774

•...Arn. ERKENS (-1774) x Beek 1742 Joan. HUYNEN (1719-79)
|----•...Mar. Elis. ERKENS (1751-1817) x Beek 1783 Chris. BOURS (1755-1824) [zie 043]


ZIE VERDER:

— Documenten: Beschuldigd door Pieter Pieters 10 juli 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........Verkoop roerende goederen 13 dec. 1773
..........Lijst scherper examen 25 & 26 jan. 1774
..........Scherp verhoor 25 jan. 1774
..........Scherp verhoor continuatie 26 jan. 1774
..........Vervolg van scherp verhoor 27 & 28 jan. 1774
..........Declaratie advokaat en procureur
..........Bericht in krant van die tijd
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 79
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 216, 219, 344 [samenvatting], 346
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 55.

© Maaike van Eekelen

152

Erke Erkens uit Neerbeek, gevlucht, verbannen 1775

•...Arn. ERKENS (1721-) x Born 1748 Gertr. VRANCKEN (1720-)
|
|----•...Joh. Petr. ERKENS (1750-95) x Beek 1790 Mar. Cath. PENDERS (1750-)
|----|
|----|----•...Johan ERKENS (1791-1859) x Spaubeek 1821 Mar. Cath. CAMPO (1796-1871)
|----|----|----•...Joh. Math. ERKENS (1825-90) x Spaubeek 1861 Mar. Gert. ENGWEGEN (1834-1910)
|----|----|----|----•...Math. Hub. ERKENS (1867-) x Spaubeek 1896 Mar. Elis. MAASEN (1860-1936)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. ERKENS (1869-) x Spaubeek 1900 Joh. P.H. MAASE
|----|----|----•...Mar. Corn. ERKENS (1826-99) x Spaubeek 1851 Jac. Bern. SCHREURS (1829-61) [zie 503]
|----|----|----•...An. C.H. ERKENS (1833-1909) x Spaubeek 1869 Ger. Hub. JACOBS (1827-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. JACOBS (1870-) x Geleen 1897 Mar. Elis. CLOOTS (1867-) [zie 400]
|----|----|----•...Johan ERKENS (1836-75) x Spaubeek 1863 Mar. Sib. HENSSEN (1832-1909)
|----|----|----|----•...Joh. Math. ERKENS (1865-) x Spaubeek 1889 Philom. KUSTERS
|----|----|----|----•...Joh. H.E. ERKENS (1869-1932) x Geleen 1895 Mar. Cath. KEULERS
|----|
|----|----•...Joh. Petr. ERKENS (1794-1869) x Beek 1821 An. Gert. HEUVENAARS (1794-1854)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Petr. ERKENS (1821-) x Munstergeleen 1850 Mar. Mecht. HOENEN (1827-)
|----|----|----|----•...Cath. Elis. ERKENS (1850-) x Munstergeleen 1876 Hendr. Jos. MEELS (1844-)
|----|----|----|----•...An. Gert. ERKENS (1852-) x Maastricht 1878 Wil. WILDERS
|----|----|----|----•...Joh. Lamb. ERKENS (1857-) x 1° Maastricht 1885 Cecil. MASOTTE (-1892)
|----|----|----|----|....2° Maastricht 1896 Mar. Hel. CABERG (-1941)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. ERKENS (1859-1906) x Maastricht 1884 Ida LENAERTS
|----|----|
|----|----|----•...An. Elis. ERKENS (1823-83) x Munstergeleen 1846 Joh. Jos. HELLEBRAND (1806-69)
|----|----|----|----•...An.Gert. HELLEBRAND (1847-1907) x Beek 1873 Joh. Hend. SLEIJPEN (-1889)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. SLEIJPEN x Beek 1900 Jan. J.H. JANSEN
|----|----|
|----|----|----•...Lamb. ERKENS (1829-1917) x Spaubeek 1867 An. Mar. CUIJPERS (1832-1909)
|----|----|----|----•...Mar. C.L. ERKENS (1868-1958) x Echt 1895 Petr. Mat. MUNNICHS (-1939)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. ERKENS (1870-1944) x Echt 1894 Jacob MUNNICHS (1859-1936)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Hend. ERKENS (1832-85) x Beek 1868 Mar. Corn. WILLEMS (1844-)
|
|----•...Joh. ERKENS (1756-1818) x Beek 1800 An. Cath. SASSEN (1768-1839)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. ERKENS (1802-87) x Geleen 1843 An. Elis. MENTEN (1818-65)
|----|----|----•...Joh. Mich. ERKENS (1845-1928) x Geleen 1882 An. Mar. BAGGEN (1849-)
|----|
|----|----•...Johan ERKENS (1804-58) x Geleen 1848 Mar. Agat. EUMMELEN (1816-70)
|----|----|----•...Petr. ERKENS (1850-) x Luik 1876 Mar. Fél. JOACHIMS (1858-)
|----|----|----•...Joh. Mart. ERKENS (1852-1923) x Geleen 1884 Mar. Gert. HENDRIX (1852-)
|----|
|----|----•...Mar. Gert. ERKENS (1806-39) x Geleen 1832 Mart. VROUWENRAETS (1798-1880)
|----|----|----•...Joh. Jos. VROUWENRAETS (1835-62) x Geleen 1859 Mar. Sib. RAMAKERS (1837-)
|----|----|----|----•...Mart. Hub. VROUWENRAETS (1860-87) x Geleen 1884 Mar. Gert. CANTELBERG (1862-)
|----|----|----•...Joh. Hend. VROUWENRAETS (1838-94) x Spaubeek 1867 Mar. J.H. MOONEN
|----|----|----|----•...Mart. VROUWENRAETS (1867-1941) x Nuth 1898 An. Mar. RADEMAKERS
|
|----•...Sever. ERKENS (1759-1817) x 1º Beek 1795 Maria BAGGEN (-1802)
|----|....x 2º Beek 1809 Maria KLINCKENBERG (1784-1844)
|----|
|----|----•...1)  Johan ERKENS (1796-1864) x Geleen 1831 Mar. Cath. NIJSTEN (1803-66)
|----|----|----•...Joh. Petr. ERKENS (1834-1905) x Geleen 1864 Mar. Mecht. JANSSEN (1836-92)
|----|----|----•...Mar. Hub. ERKENS (1836-) x 1º Joh. Jac. MARTENS (1832-72)
|----|----|----|....x 2º Geleen 1888 Joh. Wil. BEMELMANS (1843-)
|----|----|----•...Joh. Dom. ERKENS (1839-1902) x Beek 1870 Mar. Filom. MEVIS (1843-98)
|----|
|----|----•...2)  Joh. Petr. ERKENS (1810-70) x Geleen 1843 (Mar.) Corn. COOX (1816-78)
|----|
|----|----•...2)  Joh. Dom. ERKENS (1816-72) x Munstergeleen 1848 Mar. Elis. DONNERS (-1896)
|----|----|----•...Joh. Leon. ERKENS (1852-1902) x Geleen 1877 Mar. Elis. NOTERMANS (1850-)
|----|----|----•...Petr. Jos. ERKENS (1862-) x Beek 1891 An. Elis. JANSEN (1868-)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........in Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd  werd
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 (Arnold H.)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 222, 344 [samenvatting]

© Maaike van Eekelen

153

Willem van 't Bloote Vauweren, dagloner in Neerbeek, gefolterd, galg 1774


•...Wil. ERKENS (1727-74) x 1º Geleen 1752 Cath. BROUNS (1730-69)
|....x 2º Beek 1770 Elis. DEDEREN (1737-)
|----•...1) Corn. ERKENS (1754-1825) x Joh. Petr. SMEETS (-1825)

ZIE VERDER:

— In documenten: in Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd  werd
..........Nota juridisch advies 7 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 20 & 24 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 13 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Bericht in krant van die tijd
..........Declaratie advokaat en procureur
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Opbrengst confiscaties

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 220, 344 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 56.

© Maaike van Eekelen««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER