Bokkenrijders en hun afstammelingen



Entree

Inhoud

Register

Email



Huijnen


256

Den Huyn uit Genhout, aanvankelijk gevlucht, vrijgelaten 1778

...Petr. HUYNEN (1712-94) x Beek 1740 Elis. PIJLS (1724-90)
|
|----...Petron. HUYNEN (1742-93) x Beek 1767 Arn. MEIJERS (-1813)
|----|----...Mar. Luc. MEIJERS (1771-1844) x Spaubeek 1802 Jos. ROPPERICH (-1838)
|----|----...Joh. Petr. MEIJERS (1780-1858) x Spaubeek 1807 Mar. Mecht. KAPPES
|----|----|----...Mar. Jos. MEIJERS (-1895) x Spaubeek 1841 Joh. Theod. DIEDEREN (1811-73)
|----|----|----|----...Petr. Jos. DIEDEREN (1856-88) x Hulsberg 1887 Mar. Elis. LIMPENS (1861-)
|----|----|----|----...Joh. Hend. DIEDEREN (1861-1910) x Mar. Jos. HABETS (-1936)
|
|----...Lamb. HUYNEN (1750-1807) x Beek 1779 Mar. Mecht. HAGENS (-1809)
|----|----...Petr. HUYNEN (1780-1841) x Beek 1805 Helen. JANSEN (-1853)
|----|----|----...Mar. Hel. HUYNEN (1805-86) x Beek 1851 Joh. Petr. ROMANS (1815-60)
|----|----|----...Chris. HUYNEN (1808-49) x Beek 1847 Barb. SCHEPERS (1814-60)
|----|----|----|----...Hel. Hub. HUYNEN (1849-81) x Beek 1878 Joh. Leon. RITZEN (1850-)
|----|----...Mar. Elis. HUYNEN (1783-1821) x Beek 1811 Joh. Lamb. SEVERIJNS (-1836) [zie 519]

ZIE VERDER:

Documenten: Extern juridisch advies 3 feb. 1777

LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 227, 344, 346 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 250

 Maaike van Eekelen

257

Willem Huynen, kleermaker in Vilt, gefolterd, galg 1774

...Wil. HUYNEN (1734-74) x Helen DUIJSINGHS (1724-96)
|
|----...Andr. HUYNEN (1759-1842) x An. Barb. HENDRICKX (1773-) [zie 215]
|----|
|----|----...Helen HUYNEN (1791-1860) x Margraten 1819 Johan BESSEMS (1780-1862)
|----|----|
|----|----|----...An. Barb. BESSEMS (1820-83) x Simpelveld 1842 Joh. Wil. HAMBUCKERS (1812-)
|----|----|----|----...Joh. Jos. HAMBUCKERS (1848-) x 1 Mar. Marg. KLINKENBERG
|----|----|----|----|....x 2 Ubach over Worms 1879 Mar. E.H. RONGEN
|----|----|----|----...Pet. J.H. HAMBUCKERS (1851-1905) x Maria WECKS
|----|----|----|----...Joh. A.H. HAMBUCKERS (1857-1932) x Kerkrade 1884 An. Cath. WEFELS
|----|----|----|----...Mar. C.H. HAMBUCKERS (1860-1933) x Simpelveld 1880 Pet. J.H. SENDEN (1854-)
|----|----|----|----...Mar. A.H. HAMBUCKERS (1862-1935) x Kerkrade 1882 Hend. Jos. PLOUM (1850-) [zie 352]
|----|----|
|----|----|----...Andr. BESSEMS (1822-) x Margraten 1842 An. Mar. BROUWERS (1809-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Theod. BESSEMS (1824-1904) x Wittem 1860 Mar. Elis. VOSS (1830-89)
|----|----|----|----...Mar. B.H. BESSEMS (1861-) x Wittem 1894 Frans Hub. GRONENSCHILD (1857-1922)
|----|----|----|----...An. M.H. BESSEMS (1864-1958) x Wittem 1890 Mat. H.J. KICKEN (1857-1931)
|----|----|----|----...Mar. P.H. BESSEMS (1873-1943) x Wittem 1898 Joh. A.H. UBAGS (1861-1943)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Gert. BESSEMS (1825-97) x Margraten 1853 Johan JAHAE (1829-)
|----|----|----|----...Joh. Hub. JAHAE (1860-1931) x Gronsveld 1895 Mar. Marg. ERKENS (1863-)
|----|----|----|----...Mar. Elis. JAHAE (1862-1935) x Margraten 1899 Joh. Math. DECKERS (1861-) [zie 520]
|----|----|
|----|----|----...Joh. Lamb. BESSEMS (1828-) x Gulpen 1853 Joan. C.A. HUYNEN (1826-)
|----|----|----|----...Lamb. BESSEMS (1848-1900) x Slenaken 1873 Mar. Ida AARTS (1841-)
|----|----|
|----|----|----...Frans BESSEMS (1831-1925) x Cadier & Keer 1857 Mar. Hub. PIETERS (1832-1908)
|----|----|----|----...Joh. Hub. BESSEMS (1858-1932) x Maastricht 1880 Mar. Ida BASTINGS (1858-1944)
|----|----|----|----...Petr. Hub. BESSEMS (1864-) x Cadier en Keer 1898 Mar. Cath. BROUWERS (1865-)
|----|----|----|----...Mar. Hub. BESSEMS (1866-) x Cadier en Keer 1896 Wil. Hub. CLAESSENS (1866-1921)
|----|----|----|----...Andr. Hub. BESSEMS (1868-1945) x Gronsveld 1896 Mar. Hub. DEPUIS (1873-1933)
|----|----|----|----...Joh. Jos. BESSEMS (1870-1938) x St.Geertruid 1895 Joan. Elis. COEMANS (1861-1925)
|----|
|----|----...Johan HUYNEN (1793-) x 1839 An. Cath. FREIJ (1814-)
|----|----|----...Gertr. HUYNEN (1849-1909) x Joh. LAMBRIKS (1841-1902)
|----|
|----|----...Petron. HUYNEN (1799-1851) x Heer 1823 Johan GEELEN (-1873)
|----|----|----...Mar. Barb. GEELEN (1835-1916) x Egid. IN DE BROEK
|----|----|----...Andr. GEELEN (1823-) x Margraten 1861 Mar. Gertr. STRITHAGEN
|----|
|----|----...An. Mar. HUYNEN (1805-) x St Pieter 1831 Frans FEIJT (1797-1864)
|----|----|----...Nic. FEIJT (1841-) x Maastricht 1865 Mar. Cath. SCHORS
|----|----|----...Serv. Hub. FEIJT (1845-) x Maastricht 1868 Joan. Petron. WESSELS
|----|
|----|----...An. Elis. HUYNEN (1812-) x 1836 Nic. MOERMANS (1804-)
|----|----|----...Nic. W.H. MOERMANS (1839-) x St Pieter 1876 Anna BECKERS (1852-)
|----|----|----...Andr. Hub. MOERMANS (1839-) x St Pieter 1867 Mar.E.H. CLAESSENS (1845-)
|----|----|----...Joh. Hub. MOERMANS x Maastricht 1858 Mar. Petron. VAN ANHOLT
|----|----|----...Mar. Cath. MOERMANS (1851-) x St Pieter 1875 Petr. Fr. MENTEN (1851-)
|----|
|----|----...Mar. Barb. HUYNEN (1816-) x 1842 Joh. Petr. BECKERS (1800-)
|----|----|----...Mar. Toss. BECKERS (1858-) x St Geertruid 1889 Mar. Cath. SPITS
|
|----...An. Cath. HUYNEN (1763-1803) x Valkenburg 1798 Frans GRANDJEAN (1751-)

ZIE VERDER:

Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775

LINK: Genealogie Bessems (in nieuw venster) hier

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 219, 383 [samenvatting], 398
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 114, 247

 Maaike van Eekelen



Boven





















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER