Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPalmen


399

Heiliger Palmen uit Alsdorf, galg 1775

•...Helg. PALMEN (-1775) x Alsdorf 1772 Mar. Christ. STEINFELD (1733-1807)

ZIE VERDER

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 75, 116 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 324 [bekende gegevens]
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bφsdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jόlicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 143, 155, 164, 168, 191, 251
© Maaike van Eekelen


400

Den Langen Houb, rietdekker in Vaesrade, vrijgelaten 1745

•...Hub. PALMEN (-1748) x Schinnen 1723 Gertr. CRANS (1699-1753)
|
|----•...Cath. PALMEN (1733-64) x Hoensbroek 1754 Mich. PAPPERTS (1722-70)
|----|
|----|----•...Mar. Gertr. PAPPERTS (1761-) x Nuth 1779 Bavo. Jac. HOUTVAST (1755-1830)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. HOUTVAST (1785-1864) x Vaesrade 1805 Joh. Herm. MANNENS (1781-1861)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Casp. Jac. MANNENS (1806-) x 1Ί Hoensbroek 1832 Mar. Barb. PLUIJMECKERS (1811-41)
|----|----|----|----|...x 2Ί Geleen 1843 Mar. Joan. HENSSEN (1816-)
|----|----|----|----|----• 1) An. Gert. MANNENS (1840-1902) x Hoensbroek 1859 Petr. M.J. DIEDEREN (1832-1906)
|----|----|----|----|----|----• Jan Jac. DIEDEREN (1860-1941) x Schinveld 1886 Mar. An. HERMANS (1864-)
|----|----|----|----|----|----• Mar. Joan. DIEDEREN (1863-) x Amstenrade 1890 Joh. Hend. CRIJNS (1863-)
|----|----|----|----|----• 2) Joh. Herm. MANNENS (1844-1924) x Geleen 1879 An. Mar. STIEFS
|----|----|----|----|----• 2) Joh. Hub. MANNENS (1852-1915) x Nuth 1886 Anna WOUTERS (1834-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...An. Cath. MANNENS (1807-63) x Petr. Jos. CLOOTS (1805-52)
|----|----|----|----|----• Joh. Wil. CLOOTS (1834-) x Geleen 1857 Joan. Elis. WILLEMS (1828-)
|----|----|----|----|----• Mar. Elis. CLOOTS (1835-98) x Geleen 1869 Joh. Laur. SCHAAPKENS (1828-89) [zie 491]
|----|----|----|----|----• Paul Jos. CLOOTS (1837-1904) x Geleen 1866 Mar. Elis. HOOFS (1845-)
|----|----|----|----|----|----• Mar. Elis. CLOOTS (1867-) x Geleen 1897 Joh. Hub. JACOBS (1870-) [zie 152]
|----|----|----|----|----• Martha J. CLOOTS (1846-1913) x Merkelbeek 1874 Joh. Win. HAMERS (1837-)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Petr. Math. MANNENS (1813-92) x Schinnen 1845 Mar. Mecht. CROUSEN (1814-92)
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Joh. Thom. MANNENS (1818-80) x Spaubeek 1849 Mar. Joan. PAUWEN
|----|----|----|----|----• Joh. Hub. MANNENS (1850-) x Merkelbeek 1876 Mar. B.H. KEULEN (1852-) [zie 306]
|----|----|----|----|----• Ger. MANNENS (1853-1934) x Born 1887 Mar. I.H. HENNEKENS
|----|----|----|----|----• M. Gert. MANNENS (1855-1933) x Nieuwstadt 1895 Joh. A. WIDDERSHOVEN (1855-1933) [zie 578]
|----|----|----|----|----• M. Jos. MANNENS(1867-95) x Born 1891 Jacob FRENKEN
|----|----|----|
|----|----|----|----•...Joh. A.L. MANNENS (1820-95) x Schimmert 1849 Joan. PAUWEN (-1889)
|----|----|----|----|----• Mar. Cath. MANNENS (1846-) x 1° Bree (B) 1881 Petr. Al. DE LOOF
|----|----|----|----|----|....x 2° Bree (B) 1888 Phil. Jos. DEMOLDER
|----|----|----|----|----• Mar. C.Ph. MANNENS (1849-1907) x Bree (B) 1890 Phil. H.C. BOONEN (1852-1909)
|----|----|----|----|----• Cath. Jos. MANNENS (1858-) x Bree (B) 1891 Carol. PIRSON
|----|----|----|
|----|----|----|----•...An. G.F. MANNENS (1824-96) x Schin op Geul 1854 Joh. Wil. SMEETS (1816-68)

ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........Request van vrouw Geertruid Krans dec. 1743
..........In: Verklaring van schepen Creuwen 21 dec. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........In: Recollectie Jan Schorens 5 dec. 1743
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........Schepenen van Hoenbroek dec.1743 / jan 1744
..........Besluit uit Brussel 23 mei 1744
..........Rekest van vrouw juni 1744
..........Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744


— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 18, 27, 37, 40/1, 46, 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 62
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 114 [bijstand advocaat] 117/122,
..........131 [verzoek echtgenote en procedure bij Raad van Brabant]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 196, 256 [samenvatting], 263, 390, 403
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 71, 129, 150/1, 156/7, 167/171, 175/8.
..........'Deel II (2014)' p. 235
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER