Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLangendorf


310 

Christiaen aen de Bergh, uit Hoensbroek, gefolterd, afloop proces onbekend

•  Chris. LANGENDORF (-1764) x Hoensbroek 1713 Gertr. MEIJS (-1740)
|
|----•...Wil. LANGENDORF (1724-) x Heerlen 1749 Maria DE BIE
|----|----•...Joh. Leon. LANGENDORF (1753-) x 1° Oirsbeek 1776 Judit DEUMEN
|----|----|....x 2° Oirsbeek 1805 Barb. SLANGEN (1765-)
|----|----•...Mar. Cath. LANGENDORF (1764-1820) x Geleen 1796 Nic. EUMELEN (1770-1832)
|----|----|----•...Mar. Corn. EUMELEN (1798-) x 1° Sittard 1824 Joh. FOURY [zie 112]
|----|----|----|....x 2° Sittard 1848 Hend. Jos. KOOLEN (1811-) [zie 502]
|----|----|----•...Mar. Gert. EUMELEN (1797-1873) x Geleen 1829 Leon DERGU (DERIJ) (1808-74)
|
|----•...Godf. LANGENDORF (1727-94) x Heerlen 1761 Cath. BEENTS (-1815)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. LANGENDORF (1764-) x Afden 1791 Joh. Math. NΦHLEN (1755-) [zie 377]
|----|
|----|----•...An. Mar. LANGENDORF (1772-) x Hoensbroek 1797 Chris. PENDERS (1769-1836)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. PENDERS (1800-) x Kerkrade 1829 Mar. Marg. BUDDELS (-1871)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. PENDERS x Zepperen (B) 1835 Johan KNAPEN
|----|----|----|----•...An. Christ KNAPEN (1835-) x Zepperen 1857 Dan. MARTENS (1829-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Lud. MARTENS (1858-) x Zepperen 1878 Ludo. FREDERIX (1854-95)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. MARTENS (1863-) x Zepperen 1894 Hend. Alph. PETITTE (1867-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. MARTENS (1865-) x Zepperen 1890 Hend. BARTHELS (1858-)
|----|----|----|----|----•...Walt. Theoph. MARTENS (1873-)x Zepperen 1894 Mar. Soph. STEUKERS (1875-)
|----|----|----|----•...Mar. An. KNAPEN (1836-) x Zepperen 1876 Johan PETERS (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. KNAPEN (1842-77) x Zepperen 1865 Petr. Jos. DUPONT (1843-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. DUPONT (1866-) x Zepperen 1890 Louis Vic. NEESEN (1866-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Jos. PENDERS (1809-84) x Nuth 1843 Hend. Jos. FUNCKEN (VONCKEN) (1819-89)
|----|----|----|----•...Mar. A.H. VONCKEN (1852-1916) x Frans Jos. LEISE (-1926)
|----|----|
|----|----|----•...An. Elis. PENDERS (1812-) x Hoensbroek 1842 Eust. WILLEN (1814-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Andr. PENDERS (1815-80) x 1° Hoensbroek 1843 An. Mar. JONGEN
|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1854 Mar. An. VANDIEST
|----|----|
|----|----|----•...Joan. PENDERS (1822-78) x Hoensbroek 1854 Joh. Petr. QUADACKERS (1823-) [zie 348]
|----|
|----|----•...Sof. Barb. LANGENDORP (1775-1846) x Hoensbroek 1796 Nic. GERARDS (-1854)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Cath. GERARDS (-1884) x Hoensbroek 1824 Egid. BLESERS (-1851)
|----|----|----|----•...Hend. Hub. BLESERS (1827-1916) x Gulpen 1863 Mar. H.F. HAERDEN (1839-1916)
|----|----|
|----|----|----•...Laur. GERARDS (-1866) x Hoensbroek 1827 Mar. An. GERITS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. GERARDS (1805-70) x 1° Hoensbroek 1847 Mar. Sof. GERITS
|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1863 Mar. Sof. BROUNS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. GERARDS (-1877) x Margraten 1834 Arn. OLISLAGERS (1803-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. OLISLAGERS (1835-1920) x Gulpen 1864 Joh. Sebas. HACKING
|----|----|----|----•...Barb. OLISLAGERS (1839-) x Margraten 1864 Wout. PONTIAS
|----|----|----|----•...Mar. Marg. OLISLAGERS (1848-1929) x Vaals 1884 Joh. Jac. HODIAMONT (1853-) [zie 126]
|----|----|
|----|----|----•...Mart. GERARDS (1819-) x Ambij 1845 Gertr. CRUTZ
|----|----|----|----•...Mart. GERARDS (1819-86) x Meerssen 1870 Mar. An. BERENS (1842-1929)
|----|----|----|----|----•...Mar. Gertr. GERARDS (1871-) x Meerssen 1893 Thom. WILLEMS (1862-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Hub. GERARDS (1873-) x Meerssen 1900 Wil. Hub. ZEEGERS (1873-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. GERARDS (1875-) x Meerssen 1897 Joh. Chris. GILISSEN (1873-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. GERARDS (1852-1925) x Meerssen 1880 Mar. Hub. HEUTS
|----|
|----|----•...Joan. Mar. LANGENDORF (1781-) x Wittem 1800 Andr. LEMMENS (1773-)
|----|----|----•...Mar. Cath. LEMMENS (1801-64) x Wittem 1826 Arn. VANWEERSCH (1797-1855)
|----|----|----|----•...An. Mar. VANWEERSCH (1826-67) x Wittem 1853 Lud. Jos VELRAETS (1829-)
|----|----|----|----•...Hend. Jos. VANWEERS (1830-98) x Bemelen 1862 An. Mar. VELRADT
|----|----|----|----|----•...Jan P.D. VANWERSCH (1870-1944) x Mechelen 1898 Mar. A.H. BALTUS (1875-1932)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAN WEERSCH (1834-1911) x Wittem 1865 Joh. URLINGS (1833-98)
|----|----|----•...Hendr. Jos. LEMMENS x 1° Wittem 1834 An. Mar. VAN LOO
|----|----|----|...x 2° Wittem 1838 Mar. Cath. HENDRIX (1802-)
|
|----•...Paul LANGENDORF (1731-1831) x Hoensbroek 1754 Joan. BUDE (1728-)
|----|----•...Joan. Cath. LANGENDORF (1761-1831) x Johan POTMANS
|----|----|----•...Joh. Mat. POTMANS (1796-) x Beek 1821 Mar. Cath. JABIGHS (-1846)Joannes Honnoffs

Matthijs Ponts

Corst Klinckers

Joannes Klinckers

Houb PalmenChristiaan Langendorf. woont in Hoensbroek op de Muisberg en waarschijnlijk wordt hij bedoeld als er sprake is van 'Christiaen aen de Bergh'. Joannes Honnoffs* uit Sint Joost bij Echt beschrijft hem als "tamelijk dik van postuur, middelmatig lang, rosachtig van haar".
Hij trouwt 25 okt. 1713 in Hoensbroek met Geertruid Meijs. Uit dit huwelijk worden tien kinderen geboren tussen 1714 en 1733.
Christiaan wordt begin oktober 1743 aangehouden door de schepenen Horstmans en Daniλls in het huis van Sibilla Wijnen, echtgenote van Peter Aelphers. Deze zijn beiden gewapend en Horstmans gaat met een getrokken hartstvanger op Langendorf toe en pakt hem bij de schouder, zeggende: 'Christiaen, gij zijt mijn gevangen man.' De gevangene wordt daarna geboeid afgevoerd naar kasteel Hoensbroek. Waarschijnlijk is hij beschuldigd door Matthijs Ponts*, Corst Klinckers* en diens zoon Joannes*. Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen* vertelt de Raad van Brabant dat het zestal ter dood veroordeelden uit Hoensbroek voor hun executie op 12 nov. 1743 via hun biechtvaders de andere gevangenen op het kasteel om vergiffenis hebben gevraagd voor hun beschuldigingen.
Schepen Leonard Creuwen van Vaesrade verklaarde 21 dec. 1743: "...een zekere Christiaen Langendorff op 27 november l.l. gepijnigd was, op welke dag Hollandse troepen  in Vaesrade, woonplaats van de declarant, ingekwartierd waren en dat hij declarant daarom graag tijdelijk thuis was en tegen zonsondergang uit  Hoensbroek vertrokken was, nadat de foltering van de voornoemde Christiaen Langendorff beλindigd was en zijn verklaring, tijdens de tortuur gedaan, door de substituut-secretaris Horsmans op schrift gesteld was. Dat hij declarant deze schriftelijke verklaring voor zijn vertrek niet ondertekend had, maar dat 's anderendaags, na zijn terugkomst, door de genoemde substituut-secretaris Horsmans van hem geλist werd dat hij dat in alle haast alsnog moest doen. Dat hij declarant na lezing van de verklaring gezien heeft, dat er een voetnoot aan toegevoegd was over een met naam en toenaam vermelde medeplichtige over wie hij uit de mond van genoemde Christiaen Langendorff volstrekt niets gehoord had." En verder '...omdat hij gehoord heeft dat Langendorff op de avond dat hij declarant vertrok, nogmaals gefolterd zou zijn'.
Kennelijk wordt Christiaan vrijgelaten na de bezwaarprocedures die in Brussel aanhangig zijn gemaakt. Dit soort feiten wordt niet vermeld door Sleinada, ofwel pastoor Daniλls, een zoon van de bovengenoemde schepen Daniλls van Hoensbroek. Maar deze tik op de vingers van de schepenbank waarin zijn vader zitting had, speelt ongetwijfeld een rol bij zijn felle verdediging van 'de Rechter'.
Geertruid Meijs overlijdt 2 juli 1740 in Hoensbroek.
Christiaan overlijdt 1 okt. 1764 in Hoensbroek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Verklaring van schepen Creuwen 27 nov. 1743
..........In: Request van Geertruid Krans, vrouw van Houb Palmen
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........Schepenen van Hoenbroek dec.1743 / jan 1744

— LINK Van Wersch, De Wittemse Tak (In apart venster) hier

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 20, 26 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 63 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 195, 256 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 70, 129, 171. 'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 127, 129, 145, 149/50
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER