Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLassouw


311 

Pieter Arnold Lassouw, dagloner uit Walem, galg 1776

•...Petr. Arn. LASSOUW (1721-76) x Klimmen 1759 An. Mar. SCHEIJEN (1730-1817)
|
|----•...Elis. LASSOUW (1760-1831) x Schin op Geul Corn. LINKENS (1760-1836)
|----|
|----|----•...Mar. Gert. LINKENS (1791-) x Klimmen 1819 Joh. Petr. DUYS (1787-) [zie 141]
|----|
|----|----•...Joh. Petr. LINKENS (1793-) x Beek 1824 Mar. Elis. BOESEMS (1782-1849)
|----|
|----|----•...Petron. LINKENS (1795-) x Klimmen 1826 Joh. Wil. SMEETS (1804-)
|----|----|----•...Joh. Wil. SMEETS (1828-1912) x Voerendaal 1860 Mar. Gert. LANGEN (-1909)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SMEETS (1866-) x Klimmen 1895 Joh. Hend. RAMAKERS
|----|----|----•...Mar. Elis. SMEETS x Beek 1858 Laur. VLEEKS (1825-)
|----|----|----|----•...Paul J.H. VLEEKS (1868-) x Simpelveld 1893 Mar. M.H. VAN DE WEIJER
|----|----|----|----•...Joh. H.R. VLIEKS (1870-) x Simpelveld 1900 Jos. HENSEN
|----|
|----|----•...Andr. LINKENS (1797-) x Klimmen 1820 Joan.Cath. CROMBACH (1793-) [zie 121]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Joan. LINKENS (1821-1846) x Klimmen 1845 Mat. FRISSEN (1813-1902) [zie 617]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Leon. LINKENS (1823-65) x Klimmen 1856 Mar. Agn. EMONS (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. P.J. LINKENS (1858-) x Klimmen 1893 Rein. Hub. QUAEDVLIEG
|----|----|----|----•...Joh. Math. LINKENS (1862-) x Wijnandsrade 1893 Mar. Magd. MUYLKENS (1865-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. LINKENS (1827-1905) x Klimmen 1848 Frans SMEETS (1811-91)
|----|----|----|----•...Mar. J.C. SMEETS (1848-1912) x Joh. P.H. POSSEN
|----|----|----|----•...Mar. Hub.SMEETS (1852-1940) x 1° Voerendaal 1879 Sim. BEMELMANS (1852-80) [zie 514]
|----|----|----|----|....x 2° Petr. Math. WOLFFS
|----|----|----|----•...Joh. F.G. SMEETS (1854-) x Klimmen 1884 Mar. C.H. VLEUGELS (1860-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. SMEETS (1856-1945) x Klimmen 1889 Mar. An. RITZEN
|----|----|----|----•...Joh. L.J. SMEETS (1864-1941) x Valkenburg 1894 Mar. Ros. DELIΘGE
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Ida LINKENS (1833-69) x Klimmen 1859 Ant. Lamb. LOOMANS (1833-)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. LOOMANS (1860-1939) x Heerlen 1893 Mar. Hel. MOONEN
|----|----|----|----•...An. C.R. LOOMANS (1864-1938) x Maastricht 1896 Andr. M.H. VINCKEN
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. LINKENS (1836-1925) x Klimmen 1862 Joh. Leon. LOOMANS (1834-97)
|----|----|----|----•...Mar. I.P. LOOMANS (1869-1927) x Schin op Geul 1896 Lud. H.H. HERMANS
|----|
|----|----•...Hub. LINKENS (1797-) x Schin op Geul 1838 Mar. An. BOSCH [zie 037]
|----|----|----•...Joh. Corn. H. LINKENS (1834-) x Eijgelshoven 1865 An. Mar. BAURMANS (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. An. LINKENS (1868-) x Vaals 1898 Alex. SCHMETZ (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. LINKENS (1870-) x Ubach over Worms 1896 Petr. Jos. MEENS (1871-)
|----|----|----•...Joh. Ant. LINKENS (1836-) x Oud Valkenburg 1876 Mar. Hel. ERVEN
|----|----|----|----•...Mar. Ther. LINKENS (1877-) x Oud Valkenburg 1899 Joh. M.H. SENDEN (1879-) [zie onder]
|----|----|----•...Mar. Joan. H. LINKENS (1841-1915) x Meerssen 1887 Joh. Mat. H. MOORS (1843-92)
|----|----|----•...Joh. Andr. LINKENS (1844-1930) x 1° Maastricht 1874 Cath. DE HOON (-1892)
|----|----|----|....x 2° Valkenburg 1895 Mar. Alet. LUCAS
|----|----|----|----•...1) Joh. H.A. LINKENS (1879-) x Maastricht 1900 An. Mar. FRISSEN
|
|----•...An. Cath. LASSOUW (1767-1824) x Wijlre 1807 Joh. Frans CROMBACH (1788-)
|----|----•...Nic. CROMBACH (1808-80) x Margraten 1842 Mar. Agn. VAN WISSEN (1815-59)
|----|----|----•...Mar. Corn. CROMBACH (1857-1932) x Mheer 1884 Eg. Hub. BECKERS (1848-92)
|----|----•...An. Urs. CROMBACH (1811-) x Strucht 1835 Joh. Petr. SCHILLINGS (1807-)
|----|----|----•...Joh. Petr. SCHILLINGS (1841-98) x Cadier en Keer 1894 Mar. B.H. BRAEKEN (1856-)
|----|----|----•...Mar. Phil. SCHILLINGS (1850-) x Tongeren 1875 Franc. HOUBEN (1844-)
|
|----•...Mar. Christ. LASSOUW (1769-1829) x Hulsberg 1795 Luc. PAKBIER (1773-)
|----|
|----|----•...Math. PAKBIER (1797-1864) x Klimmen 1823 Mar. Ida RAEVEN (1787-1865)
|----|----|----•...Joh. Luc. PAKBIER (1824-1908) x Houthem 1850 A. Barb. SMEETS (1821-95)
|----|----|----|----•...Math. Jos. PAKBIER (1851-) x Oud Vroenhoven 1889 Mar. C.H. HECKER (1851-)
|----|----|----|----•...Soph. PAKBIER (1859-) x Klimmen 1884 Joh. Wil. BOOSTEN (1858-1937) [zie 117]
|----|----|----|----•...Mar. Hub. PAKBIER (1865-1926) x Voerendaal 1887 Math. SOMERS (1851-)
|----|----|----•...Mar. Christ. PAKBIER (1826-1913) x Klimmen 1856 Petr. Hub. VANGELEEN (1826-1906)
|----|----|----|----•...Mar. I.P. VANGELEEN (1857-1937) x Voerendaal 1882 Leon. Thom. JANSSEN (1857-)
|----|----|----|----•...Mar. An. VANGELEEN (1867-1934) x Voerendaal 1889 Leon. SEVERENS (1861-)
|----|
|----|----•...An. Mar. PAKBIER (1800-90) x Klimmen 1825 Petr. Herm. CRUIJWELS (1799-1871)
|----|----|----•...Joh. Ant. CRUIJWELS (1829-) x Klimmen 1861 Mar. Corn. FRANSEN
|----|----|----|----•...Ros. M.A.CREUWEN (1863-1932) x Aken 1887 Hen. Hub. VROMEN (1861-1926) [zie 599]
|----|----|----•...Joh. Math. KREUWERS (1832-1914) x Oud Valkenburg 1861 Joan. Cath. DEBIE (1834-73)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. KREUWERS (1862-1916) x Oud Valkenburg 1895 Petr. Jos. CRUTZEN (1860-)
|----|----|----|----•...Jos. KREUWERS (1865-1927) x Wijlre 1899 Mar. An. ERKENS (1870-)
|----|----|----•...An. Cath. CREUWELS (1834-1905) x Oud Valkenburg 1868 Joh. Jos. HAANEN (1828-78) [zie 599]
|----|----|----•...Joh. Petr. CRUIJWELS (1836-97) x Oud Valkenburg 1865 Elis. COOMANS
|----|----|----•...Lucr. CRUIJWELS (1839-90) x Oud Valkenburg 1872 Laur. Jos. SENDEN
|----|----|----|----•...Joh. M.H. SENDEN (1879-) x Oud Valkenburg 1899 Mar. Ther. LINKENS (1877-) [zie boven]
|----|
|----|----•...Mar. Gert. PAKBIER (1809-43) x Klimmen 1834 Johan KEYDENER (1803-82)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. KEYDENER (1833-1905) x 1) Hulsberg 1867 Joh. Ant. BUDE (1828-63) [zie 036]
|----|----|----|....x 2) Schin op Geul 1869 Johan WOUTERS (1827-1892)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. WOUTERS (1872-) x Borgharen 1900 Mar. Cath. VAN KAN (1872-)
|----|----|
|----|----|----•...Hendr. KEYDENER (1835-1903) x Hulsberg 1862 Joan. Cath. LEMMENS (1829-85)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. KEYDENER (1866-1944) x Maria STRAUCH (1865-1927)
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. KEYDENER (1839-1923) x Klimmen 1866 Joh. Jos. WIJNEN (1836-84)
|----|----|----|----•...An. M.J. WIJNEN (1836-84) x Voerendaal 1891 Joh. Jos. SELISSEN (1864-) [zie 513]
|----|----|----|----•...Mar. Gert. WIJNEN (1867-1912) x Voerendaal 1892 Joh. J.H. LERSSEN (1861-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. KEYDENER (1842-1919) x Schin op Geul 1866 Joh. Laur. STEINS (1835-1905)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. STEINS (1871-) x Gulpen 1893 Mar. Jos. DIDDEN (1874-) [zie 004]
|----|
|----|----•...Petr. PAKBIER (1814-72) x Klimmen 1848 Mar. An. WILLEMS (1816-69)
|----|----|----•...Joh. P.M. PAKBIER (1849-1928) x Nuth 1877 Mar. Jud. MAESSEN (-1929)
|----|----|----•...Jos. Rein. PAKBIER (1851-93) x Klimmen 1887 Mar. Jos. EEVEN (1856-1900) [zie 142]
|----|----|----•...An. Mar. PAKBIER (1855-) x Klimmen 1882 Joh. Phil. RAMAKERS
|----|----|----•...Mar. C.P. PAKBIER (1857-) x Klimmen 1885 Joh. Hend. SAVELBERG
|
|----•...Mat. LASSOUW (1771-1856) x Wijlre 1800 An. Cath. LINKENS (-1815)
|----|----•...Joh. Wil. LASSOUW (1801-73) x 1° Wijlre 1823 Mar. Cath. SPORCK (1790-1864)
|----|----|....x 2° Wijlre 1870 Mar. C.H. DIDDEN (1845-)
|----|----|----•...1) Mat. Jos. LASSOUW (1824-65) x Wijlre 1852 Joan. Mar. MOBERTS (1826-)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. LASSOUW (1855-1941) x Wijlre 1885 Alph. Hub. ORTMANS (1860-)
|----|----|----|----•...Steph. Hub. LASSOUW (1860-) x 1° Meerssen 1884 Mar. Agn. BROUWERS (-1894)
|----|----|----|----|....x 2° Schimmert 1895 Mar. C.H. SPEETJENS (1858-99) [zie 543]
|----|----|----•  1) Joan. Mar. LASSOUW (1827-) x Wijlre 1853 Joh. Chris. SLUISMANS (1830-93)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. SLUISMANS (1861-1948) x Gulpen 1891 Mar. Elis. CRUTZEN
|----|----|----|----•...Joh. Math. SLUISMANS (1868-) x Wijlre 1894 Mar. Elis. ERVEN (1870-)

 ZIE VERDER:

— Documenten: Nota van de chirurgijn 15 okt. / 4 nov. 1775
..........in Responsiven Geertruid Bosch 2 nov. 1775
..........Lijst scherper examen 7 nov. 1775
..........uit Protocol scherp examen 8, 9 en 10 nov. 1775
..........Nota van de chirurgijn 7 nov. / 1 dec. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee 8 nov. 1775
..........Confrontatie met Dirk Spee 14 nov. 1775
..........Nota van de beul 9 nov 1775 11 jan. 1776
..........in Scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1777
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LINK - Familie Keijdener (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 101
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224/5, 359 [samenvatting], 363
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 34, 96.
..........'Deel II (2014)' p. 83, 145, 193, 252, 258

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER