Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailKnooren


299

Lins Knooren, wolspinner in Vaesrade, gefolterd, ontsnapt 1745

...Laur. KNOOREN (-1757) x Nuth 1732 Cath. TIMMERS (1713-61)
|----•...Laur. KNOOREN (1733-87) x Nuth 1761 Barb. PHILIPPENS (-1788)
|----•...Wil. KNOOREN (1735-60) x Nuth 1759 Christ. JACOBS (-1786)
|----|----•...Wil. KNOOREN (1760-87) x Nuth 1787 Joan Cath. GRUIJLSMatthijs Ponts

Corst Klinckers

Houb Palmen

Laurentius (Lins) Knoren is vermoedelijk 5 okt. 1710 in Nuth gedoopt als zoon van Willem en Christina Bisschops (in het doopboek staat geen voornaam). Woont in Vaesrade en is wolspinner van beroep.
Hij trouwt 22 juli 1732 in Nuth (ook in Hoensbroek in het kerkelijk register genoteerd) met Catharina Timmers (Tummers), gedoopt 1 juni 1713 in Nuth als dochter van Gerard en Anna Spetjens. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1733 en 1740.
Lins wordt ervan beschuldigd een medeplichtige te zijn van 'van diefstallen met huijsbraecken alomme in de landen van Overmaze eenige jaeren herwarts gepleeght'. Hij meldt zich vrijwillig bij de Schout van Hoensbroek op 6 okt. 1743 om zich tegen deze aanklachten te verweren, maar wordt gearresteerd en in het kasteel opgesloten. Hij wordt beschuldigd in confrontatie met Matthijs Ponts* en Corst Klinckers*.
– Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen* vertelt de Raad van Brabant dat het zestal ter dood veroordeelden uit Hoensbroek voor hun executie op 12 nov. 1743 via hun biechtvaders de andere gevangenen op het kasteel om vergiffenis hebben gevraagd voor hun beschuldigingen. – Na het scherp verhoor van Lins op 21 jan. 1744 en de daarop volgende recollectie, gebeurt er een tijd niets. Naar aanleiding van klachten over de procedures, onder meer door de vrouw van plaatsgenoot Houb Palmen heeft de Raad van Brabant op 8 febr. verordonneerd dat alle processen stilgelegd moeten worden. Begin april lukt het Lins uit de kerker te ontsnappen en 9 apr. legt hij bij notaris L'Allemand in Valkenburg verklaringen af over de procedures in kasteel Hoensbroek en zijn wederwaardigheden tijdens zijn gevangenschap.
Het Gerecht van Hoensbroek beweert in een stuk uit juli(?) dat Lins in Eupen weer aangehouden is maar ook daar weer heeft weten te ontsnappen. Waar hij verblijft is niet onbekend, maar op 3 nov. 1745 wordt Lins genoemd als getuige bij de doop van een kind van zijn zuster Maria in Nuth. Onduidelijk is natuurlijk of hij daarbij ook lijfelijk aanwezig is geweest.
Lins wordt 6 mei 1757 in Nuth begraven en Catharina Timmers op 6 maart 1761, nog maar 47 jaar oud.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........Request van Geertruid Krans, vrouw van Houb Palmen
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........Advis schepenen van Hoensbroek dec. 1743 / jan 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 18, 36/7, 40/1, 48, 117 *
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 140, 143/46 (confront. met Math. Ponts en Corst Klinckers)
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 63 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 109 [vijf dagen tortuur]
.......... 116 [over verhoormethoden] 117/122 [procedure bij Raad van Brabant] *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 195, 199, 256/7 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 51, 54, 72/3, 91, 129, 156/7, 169/71.
..........'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 7, 127/9, 131, 163
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER