Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailErens


150

Sijen Henske, dagloner in Walem, gefolterd, galg 1777

...Joh. ERENS (1715-77) x Schin op Geul 1743 Lucia HABETS (1713-92)
|----...Mar. Agn. ERENS (1744-) x 1  Lod. FRISSEN
|----|....x 2 Petr. OFFERMANS
|----|----...Johan FRISSEN (1768-1838) x Mar. Cath. HABETS (1765-1829)
|----|----|----...Joan. Cath. FRISSEN (1796-1837) x Hulsberg 1817 Nic. KNUBBEN (1794-)
|----|----|----...Frans. Theod. FRISSEN (1799-1878) x Hulsberg 1836 Mar. Elis. JONGEN (1805-)
|----|----...2) Joan.Cat. OFFERMANS (1780-1841) x Schin o.G. 1798 Petr. VLECKEN (1767-1830) [zie 587]

ZIE VERDER:

In documenten: in Scherp examen van Anton Bosch 28 apr. 1776
..........Correspondentie van de schepenen van Schin op Geul 8 okt. 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 54
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 106
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 380 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 60. 'Deel II (2014)' p. 194, 254

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER