Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailWevels


610

Baltus Wevels, voerman in Kohlberg, proces onbekend

...Balt. WEVELS (1710-89) x Kerkrade 1744 Thecla VINCKEN (1715-77)Anna Rutten

Peter Pesch

Joannes Rehaen

Peter Ploum


Baltus Wevels wordt 7 mei 1710 in Kerkrade gedoopt als zoon van Petrus en Margaretha Vleugels; woont in de Pesch op de Kohlberg bij zijn moeder; had twee paarden en was dus vermoedelijk voerman. Hij heeft omstreeks 1732 een relatie met Anna Rutten*, die een (zeer vroeg gestorven) kind van hem krijgt.
Hij trouwt als 34-jarige op 4 okt. 1744 in Kerkrade Thecla Vincken, gedoopt aldaar op 16 juli 1715 als dochter van Arnold en Gertrudis Paffen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Hoewel hij in 1744 als medeplichtige genoemd wordt door onder meer Peter Pesch* en Joannes Rehaen*, is het twijfelachtig of tegen hem een proces is aangespannen. Ook in 1773 is hij vermeld als medeplichtige door Peter Ploum*, maar ook dan volgt geen proces.
Thecla Vincken overlijdt 4 aug. 1777 in Kerkrade en Baltus, 45 jaar na de eerste reeks processen en 78 jaar oud, aldaar op 1 maart 1789.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recolitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........In: Scherp verhoor van Peter Ploum 16/17 febr. 1773

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 246 [bekende gegevens], 395
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 71, 255, 257
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 123, 131.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

611

Der Schwarze Peter, bakker in Kerkrade, gestorven in gevangenis

...Petr. WEVELSPeter Ploum


Peter Wevels, bijgenaamd 'der schwarze Peter' zou afkomstig zijn uit Hegge onder Schinnen, maar daar is hij niet gevonden in het dooppregister. Hij woont in Kerkrade, 1773 'niet verre van den Maubach' en is van beroep bakker, maar wordt ook genoemd als kleermaker. Van familie en welstand is verder niets bekend.
Het procesdossier is verloren gegaan, maar hij wordt genoemd in andere stukken. Peter Ploum* heeft het tijdens het scherp examen van 16 febr. 1773 over 'den Swarten Peter uijt den pesch onder Kerckrode genoemt Peter Wevels sijnde eenen brootbacker'.
In sept. 1773 zit Peter in de gevangenis en daar is hij later gestorven.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 320 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 71, 243
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER