Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRomans


473

Frederik Romans, slotenmaker in Genhout, gevlucht, verbannen 1775

...Fred. ROMANS (1741-) x Beek 1768 Elis. LEMMENSJoannes Thijssen

Dirk Hersseler

Andries Stijnen

Roer an Daemen


Frederik Romans wordt 9 juni 1741 gedoopt in Beek als zoon van Joannes en Francisca Smeets. Hij woont in Genhout onder Beek naast Joannes Thijssen*, is van beroep slotenmaker en heeft weinig bezittingen.
Hij trouwt 16 okt. 1768 in Beek met Elisabeth Lemmens en uit dit huwelijk worden, in 1769 en 1771, twee zoons geboren.
Dirk Hersseler* noemt tijdens een scherp verhoor op 26 juli 1773 als lid van de bende en medeplichtige 'de gehengenmaeker in Cleen Genhout onder Beeck, cleen van postuur en pockdalig'. Andries Stijnen* heeft het op 15 sept. over 'eenen uijt de Steegh, een slotmaker, de soon van Joannes Roomans dewelke altoos met Roer an Daemen* ging' Als het gerecht vraagt om aanhouding is Frederik verdwenen. Hij blijft voortvluchtig en reageert ook niet als de gerechtbode bij de kerk en op de uiterste grenzen van de bank Beek de dagvaarding voorleest. Frederik wordt op 16 febr. 1775 bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning uit de Staatse Landen van Overmaas. Hij is nooit mer in Beek gesignaleerd.

Opmerking: Gerechtsbode J. Bogman heeft de citatie voorgelezen in Neerbeek, Klein Genhout, aan de heide, in Oensel en 'aan't guls tot Uijlenstraeten'.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 259

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER