Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHerrewig


225

Jacob Herrewig, linnenwever in Houthemmerberg, gefolterd,
gestorven in gevangenis 1775

...Jac. HERREWIG (-1775) x Elis. SCHEERSGeertruid Bosch

Jacob Herrewig is naar eigen verklaring circa 1710 geboren in Duitsland, woont sinds ongever 1749 op de Houthemmerberg, van beroep linnenwever, bezit alleen wat gereedschappen en vee en gaat uit bedelen. Hij trouwt Elisabeth Scheers (Schairs), waar en wanneer dit was en de afkomst van de vrouw zijn onbekend.
Jacob wordt gearresteerd 11 aug. 1775 en vervolgens overgebracht naar Valkenburg waar hij ingesloten is op het Landshuis. Na ontkenning tijdens het verhoor is hij 14 aug. 1775 geconfronteerd met Geertruid Bosch*, die hem tijdens scherper examen op 21 en 22 juli beschuldigd heeft. Omdat hij hardnekkig blijft ontkennen is hij zelf onderworpen aan pijnlijk verhoor op 21 en 22 aug. en op 5 sept. nog eens. De landschirurgijn dient een rekening in voor de verzorging van Jacob vanaf  de dag van de arrestatie 14 aug. tot 12 sept. dertig dagen later. Hij blijft gedetineerd en sterft 29 nov. in het cachot van het Landshuis in Valkenburg, waarna hij is veroordeeld om aan de galg te worden gehangen.


ZIE VERDER:

Documenten: in Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
..........in Idem 22 juli 1775
..........Nota van de chirurgijn 14 aug. 1775
..........Lijst scherper examen 21 & 22 aug. 1775
..........Nota van de beul
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 353, 367 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 151, 253, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER