Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSwelschen


565

Matthijs Swelschen, boer in Haasdal, gevlucht, verbannen 1776, vrijspraak 1782

...Mat. SWELSCHEN (1739-1809) x Meerssen 1761 Maria TUMMERS (1738-1807)
Mathijs Swelschen wordt geboren in Ulestraten en 6 maart 1739 gedoopt in Geulle als zoon van Andreas en Maria Notten. Woont sinds zijn huwelijk in Haasdal, 'De schoonsoon van Lambert Timmers woond in't midden van Groot Haasdal ontrent den poel, middelmatig van postuur heeft swarth haar, houd twee paarden, tegens over Queis'. Hij is boer, stookt ook brandewijn, bebouwt veel land dat zijn vrouw heeft ingebracht in het huwelijk en er is ook nog onroerend goed dat staande huwelijk verworven is, allemaal samen 1900 gulden waard.
Hij trouwt 11 oktober 1761 in Meerssen (Hervormde Gemeente) Maria Tummers, gedoopt 31 dec. 1738 in Schimmert als dochter van Lambert en Catharina Goossens. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Als het gerecht Matthijs wil laten aanhouden is hij gevlucht en daarna reageert hij niet op citaties, openbare dagvaardingen. Deze voortvluchtigheid wordt gezien als bewijs van schuldig zijn aan de ten laste gelegde misdaden en is hij bij verstek veroordeeld tot verbanning. Voor een bedrag van 800 gulden behoudt Maria Tummers land dat gezamenlijk verworven is.
Al die tijd verblijft Matthijs in Aken en verdient de kost met allerlei werkzaamheden. Als de gemoederen tot bedaren zijn gekomen, in 1782 wordt zijn proces herzien en nu volgt een vrijspraak.
Maria Tummers overlijdt op 24 maart 1807 in Schimmert; Mathijs overlijdt 70 jaar oud aldaar op 11 mei 1809.

ZIE VERDER:

Documenten: Grondeigenaar in Haasdal
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776
..........Grondbezit van Maria Tummers na de confiscaties

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 174, 224, 226/7, 364 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 175, 259
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER