Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPirongs


423

Bekkers Hans, strodekker uit Houthem, gefolterd, galg 1775

...Johan PIRONGS (1725-75) x 1 Houthem 1750 Mar. Cath. LENAERTS (-1766)
|....x 2 Houthem 1766 An. Cath. WEUSTEN (1736-)
|
|----...1) Math. PIRON(GS) (1752-1831) x Leeuwarden 1784 Geyske FOLKERTS (1760-1835)
|----|
|----|----...Mar. Cath. PIRON (1793-1856) x Leeuwarden 1818 Eilard. DE RUITER (1795-1833)
|----|----|----...Jac. E. DE RUITER x Bergen op Zoom 1852 Joan L. BROUERIUS VAN NIDEK
|----|----|----...Joan. DE RUITER x 1 Uithuizen 1845 Joh. J. SMITH
|----|----|----|....x 2 Uithuizen 1874 Onne RUIMVELD
|----|----|----...Gisel. DE RUITER (1825-) x Groningen 1846 Lam. DE GROOT (1820-73)
|----|----|----|----...Jan DE GROOT (1847-) x 1 Groningen 1878 Mar. Cath. DE WOLFF (1857-)
|----|----|----|----|....x 2 Groningen 1879 An. Everd. DE VRIES
|----|----|----|----...Mar. Cath. DE GROOT (1848-79) x Groningen 1873 Roeb. SCHOLTENS (1848-)
|----|----|----|----...Joan. DE GROOT (1853-97) x 1 Amsterdam 1885 Klaas VISSER
|----|----|----|----|....x 2 Zwolle 1892 Herm. Hend. NOOT
|----|----|----|----...Fred. DE GROOT (1863-) x Amsterdam 1886 Marg. Elis. PEETERS
|
|----...2) Wilh. PIRONGS (1767-1840) x Valkenburg 1800 Joh. Mart. SCHOUTETEN (1774-)Joannes Speesen


Joannes Pirongs genoemd 'Beckers Hens' wordt 7 nov. 1726 gedoopt in Houthem als zoon van Nicolaas (een bakker) en Gertrudis Pons. Woont in Houthem, is van beroep strodekker en dagloner, heeft weinig bezit.
Hij trouwt 8 febr. 1750 in Houthem Maria Catharina Lenaerts en uit dit huwelijk wordt 1752 een zoon geboren. Maria Catharina overlijdt 24 jan. 1766 in Houthem.
Joannes hertrouwt 39 jaar oud op 15 juni 1766 in Houthem met Anna Catharina Weusten, gedoopt aldaar op 20 jan. 1736 als dochter van Joannes en Sophia Schepers, een zuster van Agnes Weusten getrouwd met Joannes Speesen*. Uit het huwelijk van Joannes en Anna Catharina worden van 1767 tot 1773 vier kinderen geboren.
Joannes is een van de drie mannen uit de bank Meerssen die 9 maart 1775 worden gearresteerd en opgesloten in Valkenburg. Daar is hij in het Landshuis op 19 mei onderworpen aan een scherper examen en kennelijk heeft hij daarbij bekend, want het vonnis luidt doodstraf. Joannes sterft 48 jaar oud op 22 juni 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Anna Catharina Weusten overlijdt ruim dertig jaar na de terechtstelling van haar man, op 25 nov. 1805 in Houthem.

Opmerking: de processen werden ook elders gevolgd. In de Middelburgsche Courant stond na de executie van Joannes en zes anderen: 'Gepasseerde Donderdag zyn er weder 7 Perzoonen van de grouwelyke Bende te Valkenburg opgehangen'.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 19 mei 1775
..........Bericht in krant van die tijd
..........in Crimineel examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 125 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222/3, 368 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 151, 252, 260
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER