Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBarwasser


016

Anna Barbara Barwasser uit Kaalheide, executie 1744

...An. Barb. BARWASSER (1712-44) rel. met 1) 1736 Hend. OTTEN
|....x 2) Kerkrade 1742 Wil. THIELENChristiaan Geilen


Anna Barbara Barwasser wordt 2 febr. 1712 gedoopt in Kerkrade als dochter van Joannes Winandus en Anna Boist. Haar moeder hertrouwt in 1717 met Christiaan Geilen*, zodat ze diens stiefdochter wordt.
Krijgt 1737 een kind, waarvan volgens het doopboek van Kerkrade Hendrik Otten de vader is. Zij trouwt op 23 sept.1742 in Kerkrade met Willem Thielen, soldaat in Hollandse dienst, woont op Kaalheide. Uit dit huwelijk een zoon in 1743.
Arrestatiebevel 19 okt. 1743, met name beticht van diefstallen samen met haar stiefvader, waaronder ook het stelen van veldvruchten op de landerijen van Erenstein, het familiegoed van schout P.C. Poyck. Zij wordt later ervan beschuldigd dat zij twee kinderen van haar stiefvader heeft gekregen en medeplichtig is geweest bij het doden van deze kinderen. Vonnis: doodstraf door onthoofding. Anna Barbara wordt 16 dec. 1744 op de Nullanderberg onder Kerkrade terechtgesteld.

ZIE VERDER:

—  Documenten: in Visitatie huis en hof van Christiaan Geilens 19 okt. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 en Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........Staat gerechtskosten

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 38 *
... - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 17
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 55 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 131 [executie] *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 198, 240 [samenvatting], 242
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 72/3 [gerechtskosten]
...- L. Augustus 'De wieg van de bokkerijders-mythe stond in Kerkrade' (In "Kerkrade onderweg' 1993) p. 15
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 130, 132/3, 181, 'Deel II (2014)' p. 234
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 142,  'Deel III (2020)' p. 76, 82, 142/3, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER