Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPijls


420

Joannes Pijls, voerman uit Beek, gevlucht, afloop proces onbekend

•...Johan PIJLS (1725-) x Beek 1744 Elis. JANSEN (1723-99)
|----•...Mar. Elis. PIJLS (1756-1825) x Beek 1808 Johan STIJNEN (1762-1820) [zie 558]

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Verzoek tot uitlevering
..........Complicaties bij uitlevering
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 222, 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 185, 258
© Maaike van Eekelen


421

Leonardus Pijls, kuiper uit Beek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

•...Leon. PIJLS (1735-73) x Beek 1759 Mar. Cath. SLANGEN (1740-1802)
|
|----•...Joh. Petr. PIJLS (1759-95) x Beek 1792 Joan. Mar. MARTENS (1766-1848)
|----|
|----|----•...Mar. Agn. PIJLS (1793-1859) x Beek 1818 Serv. SMEIJSTERS (1788-1856)
|----|----|----•...Barb. Jos. SMEIJSTERS (1821-1906) x Beek 1854 Joh. Math. HAAGMANS (1829-69)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. HAAGMANS (1855-1929) x Beek 1884 Joh. Hub. LEMMENS
|----|----|----•...Petr. Serv. SMEIJSTERS (1823-) x 1° Jeanne WIGNY (-1865)
|----|----|----|....x 2° Schimmert 1866 Mar. An. KALEN (1834-) [zie 142]
|----|----|----|----•...1) Joh. Jac. SMEIJSTERS (1856-1935) x Beek 1882 Anna GORISSEN (1860-)
|----|----|----|----•...2) Mar. A.E. SMEIJSTERS (1867-) x Beek 1900 Wil. LACROIX (1863-)
|----|----|----|----•...2) Leon. Hub. SMEIJSTERS (1868-) x Beek 1898 Mar. Corn. WOUTERS (1873-)
|----|----|----|----•...2) Joh. P.J. SMEIJSTERS (1872-) x Beek 1896 Mar. Hel. MAAS (1871-)
|----|----|----•...Mar. C.B. SMEIJSTERS (1828-) x Beek 1851 Petr. Mat. KOLARIS (1824-) [zie 070]
|
|----•...An. Mar. PIJLS (1761-1841) x Beek 1785 Hub. MOORS (1755-1833)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. MOORS (1787-) x Beek 1816 Christ. VROMEN
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Lamb. VROMEN (1817-77) x Beek 1843 Joan. Cath. ROOX
|----|----|
|----|----|----•...Leon. VROMEN (1819-79) x Schimmert 1849 Joan. Mar. THEWISSEN (-1900)
|----|----|----|----•...An. Mar. VROMEN (1851-1927) x Schimmert 1873 Frans LAHAIJE (1843-1925)
|----|----|----|----|----•...An. Mar. LAHAIJE (1875-) x Schimmert 1898 Petr. Hub. LAST (1866-) [zie 001]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Corn. VROMEN (1821-83) x Beek 1842 Johan REIJNDERS (1806-80)
|----|----|
|----|----|----•...Herm. VROMEN (1830-85) x Ulestraten 1856 Maria JONCKHOUT (-1874)
|----|----|----|----•...Corn. Hub. VROMEN (1857-96) x Beek 1877 Joh. Ger. CLAESSENS (1845-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida VROMEN (1859-1916) x Ger. MEYERS (1852-1922)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. VROMEN (1861-1942) x Urmond 1892 Mart. MUIRIS
|----|----|----|----•...Joh. Hub. VROMEN (1863-1928) x Schinnen 1891 Mar. Marg. KROTWAAR (1863-1953)
|----|----|----|----•...Ger. H.L. VROMEN (1867-) x Elsloo 1895 Mar. Hel. NOTTEN
|----|
|----|----•...Mar. Corn. MOORS (1794-1872) x Meerssen 1818 Petr. WIJNANDS (1793-1874)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. WIJNANDS (1820-1906) x Meerssen 1865 Wil. BOOSTEN (1822-1903)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. WIJNANDS (1822-59) x Meerssen 1853 Chris. HERBEN (1826-1902)
|----|----|----|----•...Mar. Gert. HERBEN (1856-1931) x Maastricht 1879 Egid. Hub. VRANCKEN
|----|----|
|----|----|----•...Leon. WIJNANDS (1826-) x Meerssen 1853 An. Elis. FRIJNS (1825-1905)
|----|----|----|----•...Petr. WIJNANDS (1854-1925) x Voerendaal 1889 Mar. Hub. LEUNISSEN (1867-)
|----|----|----|----•...Joh. G.L. WIJNANDS (1855-) x Berg en Terblijt 1883 Mar. Hub. NOBEN (1861-1931)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. WIJNANDS (1857-1938) x Houthem 1881 Ger. Hub. DIDDEN (1852-1911)
|----|----|----|----•...Math. WIJNANDS (1862-1922) x Voerendaal 1895 An. Mar. HABETS (1866-1937)
|----|----|----|----•...Ger. Jos. WIJNANDS (1864-1933) x Meerssen 1892 Mar. Barb. JΦBSES (1856-)
|----|----|----|----•...An. Mar. WIJNANDS (1866-1942) x Maastricht 1892 Hend. MEUER (1865-1941)
|----|----|----|----•...An. Barb. WIJNANDS (1868-1933) x Voerendaal 1896 Joh. Wil. HABETS (1868-1927)
|----|----|
|----|----|----•...Herm. WIJNANDS (1829-) x 1° Meerssen 1853 Mar. Elis. STORKEN (1828-70)
|----|----|----|....x 2° Urmond 1875 Mar. Christ. SCHRIJEN (1831-)
|----|----|----|----•...1) Ger. Jos. WIJNANDS (1867-) x Urmond 1889 Cath. Gert. WENMAEKERS
|----|----|
|----|----|----•...Ger. Jos. WIJNANDS (1840-1904) x Meerssen 1869 Gertr. BEUSEN
|----|
|----|----•...Leon. MOORS (1798-1864) x Beek 1823 Maria HOUBEN (1795-1849)
|----|----|----•...Mar. Elis. MOORS (1824-99) x Beek 1862 Joh. Andr. PETERS (1833-1906)
|----|----|----•...Joh. Petr. MOORS (1830-) Beek 1866 Mar. Elis. JENNEKENS (1838-1905)
|----|----|----•...Mar. Hub. MOORS (1834-1908) x Spaubeek 1862 Johan RADEMAKERS (1833-68)
|----|----|----|----•...Joh. Petr. RADEMAKERS (1868-1940) x Schimmert 1896 Mar. Luc. GOOSSENS
|----|----|----•...Mar. Corn. MOORS (1836-) x Geleen 1865 Johan GLAESMACKERS (1839-1901)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. GLAESMACKERS (1872-) x Geleen 1899 An. Sib. VLEUGELS
|----|----|----|----•...Mar. Elis. GLAESMACKERS (1875-) x Geleen 1896 Joh. Mich. WILLEN
|----|
|----|----•...Mar. Elis. MOORS (1800-73) x Beek 1829 Joh. Hend. STIJNEN (1797-1878)
|----|----|----•...Mar. Marg. STIJNEN (1835-) Beek 1861 Hub. HOUBEN (1834-93)
|----|----|----|----•...Leon. Hub. HOUBEN (1861-1940) x Maastricht 1890 Mar. Cath. VRANCKEN
|----|----|----|----•...Mar. Hub. HOUBEN (1862-) x Wijlre 1888 Joh. W.A. COONEN (1859-)
|----|----|----|----•...Jac. J.H. HOUBEN (1864-) x Maastricht 1887 An. Sib. NIJSTEN (1859-)
|----|----|----|----•...Mar. Marg. HOUBEN (1865-) x Maastricht 1891 Joh. Hub. GEELEN
|----|----|----•...Joh. Chris. STIJNEN (1835-1912) x Bunde 1867 An. Mar. AKKERMANS (1842-)
|----|
|----|----•...Herm. MOORS (1804-74) x 1° Beek 1830 An. Elis. HERMANS (1802-35)
|----|----|....x 2° Beek 1836 Corn. PAES (1801-68)
|----|----|----•...1) Mar. Cath. MOORS (1832-97) x 1855 Luik Jean BOUX (1829-)
|----|----|----•...2) Wil. MOORS (1839-1910) x Stein 1869 Marg. GUBBELS (1843-)
|
|----•...Mar. Elis. PIJLS (1768-1837) x 1° Mart. GOOSSENS (1766-1810) [zie 189]
|----|....x 2° Beek 1813 Joh. Nic. KONINGS (1774-1829) [zie 259]


ZIE VERDER:

–– LINK Stamboom Slangen (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Eerste verhoor 16 nov. 1773
..........Lijst scherper examen 19 nov. 1773
..........Vonnis tegen zijn lijk 28 nov. 1773
..........Verkoop roerende goederen 22 dec. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 153
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 173, 218, 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 98. 'Deel II (2014)' p. 130, 249
© Maaike van Eekelen


422

Den Pijl uit Genhout, vrijgelaten 1778

•...Petr. PIJLS (1719-79) x Elis. COUMANS (-1793)

ZIE VERDER:

— Documenten: Extern juridisch advies 19 dec. 1777
..........Besluit tot ondervraging 9 jan. 1778
..........Vonnis 4 juni 1778

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 250
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER