Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailPijls


420

Joannes Pijls, voerman uit Beek, gevlucht, afloop proces onbekend

•...Johan PIJLS (1725-) x Beek 1744 Elis. JANSEN (1723-99)
|----•...Mar. Elis. PIJLS (1756-1825) x Beek 1808 Johan STIJNEN (1762-1820) [zie 558]

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........Verzoek tot uitlevering
..........Complicaties bij uitlevering
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 219, 222, 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 185, 258
© Maaike van Eekelen


421

Leonardus Pijls, kuiper uit Beek, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

•...Leon. PIJLS (1735-73) x Beek 1759 Mar. Cath. SLANGEN (1740-1802)
|
|----•...Joh. Petr. PIJLS (1759-95) x Beek 1792 Joan. Mar. MARTENS (1766-1848)
|----|
|----|----•...Mar. Agn. PIJLS (1793-1859) x Beek 1818 Serv. SMEIJSTERS (1788-1856)
|----|----|----•...Barb. Jos. SMEIJSTERS (1821-1906) x Beek 1854 Joh. Math. HAAGMANS (1829-69)
|----|----|----|----•...Mar. Agn. HAAGMANS (1855-1929) x Beek 1884 Joh. Hub. LEMMENS
|----|----|----•...Petr. Serv. SMEIJSTERS (1823-) x 1° Jeanne WIGNY (-1865)
|----|----|----|....x 2° Schimmert 1866 Mar. An. KALEN (1834-) [zie 142]
|----|----|----|----•...1) Joh. Jac. SMEIJSTERS (1856-1935) x Beek 1882 Anna GORISSEN (1860-)
|----|----|----|----•...2) Mar. A.E. SMEIJSTERS (1867-) x Beek 1900 Wil. LACROIX (1863-)
|----|----|----|----•...2) Leon. Hub. SMEIJSTERS (1868-) x Beek 1898 Mar. Corn. WOUTERS (1873-)
|----|----|----|----•...2) Joh. P.J. SMEIJSTERS (1872-) x Beek 1896 Mar. Hel. MAAS (1871-)
|----|----|----•...Mar. C.B. SMEIJSTERS (1828-) x Beek 1851 Petr. Mat. KOLARIS (1824-) [zie 070]
|
|----•...An. Mar. PIJLS (1761-1841) x Beek 1785 Hub. MOORS (1755-1833)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. MOORS (1787-) x Beek 1816 Christ. VROMEN
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Lamb. VROMEN (1817-77) x Beek 1843 Joan. Cath. ROOX
|----|----|
|----|----|----•...Leon. VROMEN (1819-79) x Schimmert 1849 Joan. Mar. THEWISSEN (-1900)
|----|----|----|----•...An. Mar. VROMEN (1851-1927) x Schimmert 1873 Frans LAHAIJE (1843-1925)
|----|----|----|----|----•...An. Mar. LAHAIJE (1875-) x Schimmert 1898 Petr. Hub. LAST (1866-) [zie 001]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Corn. VROMEN (1821-83) x Beek 1842 Johan REIJNDERS (1806-80)
|----|----|
|----|----|----•...Herm. VROMEN (1830-85) x Ulestraten 1856 Maria JONCKHOUT (-1874)
|----|----|----|----•...Corn. Hub. VROMEN (1857-96) x Beek 1877 Joh. Ger. CLAESSENS (1845-)
|----|----|----|----•...Mar. Ida VROMEN (1859-1916) x Ger. MEYERS (1852-1922)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. VROMEN (1861-1942) x Urmond 1892 Mart. MUIRIS
|----|----|----|----•...Joh. Hub. VROMEN (1863-1928) x Schinnen 1891 Mar. Marg. KROTWAAR (1863-1953)
|----|----|----|----•...Ger. H.L. VROMEN (1867-) x Elsloo 1895 Mar. Hel. NOTTEN
|----|
|----|----•...Mar. Corn. MOORS (1794-1872) x Meerssen 1818 Petr. WIJNANDS (1793-1874)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. WIJNANDS (1820-1906) x Meerssen 1865 Wil. BOOSTEN (1822-1903)
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. WIJNANDS (1822-59) x Meerssen 1853 Chris. HERBEN (1826-1902)
|----|----|----|----•...Mar. Gert. HERBEN (1856-1931) x Maastricht 1879 Egid. Hub. VRANCKEN
|----|----|
|----|----|----•...Leon. WIJNANDS (1826-) x Meerssen 1853 An. Elis. FRIJNS (1825-1905)
|----|----|----|----•...Petr. WIJNANDS (1854-1925) x Voerendaal 1889 Mar. Hub. LEUNISSEN (1867-)
|----|----|----|----•...Joh. G.L. WIJNANDS (1855-) x Berg en Terblijt 1883 Mar. Hub. NOBEN (1861-1931)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. WIJNANDS (1857-1938) x Houthem 1881 Ger. Hub. DIDDEN (1852-1911)
|----|----|----|----•...Math. WIJNANDS (1862-1922) x Voerendaal 1895 An. Mar. HABETS (1866-1937)
|----|----|----|----•...Ger. Jos. WIJNANDS (1864-1933) x Meerssen 1892 Mar. Barb. JΦBSES (1856-)
|----|----|----|----•...An. Mar. WIJNANDS (1866-1942) x Maastricht 1892 Hend. MEUER (1865-1941)
|----|----|----|----•...An. Barb. WIJNANDS (1868-1933) x Voerendaal 1896 Joh. Wil. HABETS (1868-1927)
|----|----|
|----|----|----•...Herm. WIJNANDS (1829-) x 1° Meerssen 1853 Mar. Elis. STORKEN (1828-70)
|----|----|----|....x 2° Urmond 1875 Mar. Christ. SCHRIJEN (1831-)
|----|----|----|----•...1) Ger. Jos. WIJNANDS (1867-) x Urmond 1889 Cath. Gert. WENMAEKERS
|----|----|
|----|----|----•...Ger. Jos. WIJNANDS (1840-1904) x Meerssen 1869 Gertr. BEUSEN
|----|
|----|----•...Leon. MOORS (1798-1864) x Beek 1823 Maria HOUBEN (1795-1849)
|----|----|----•...Mar. Elis. MOORS (1824-99) x Beek 1862 Joh. Andr. PETERS (1833-1906)
|----|----|----•...Joh. Petr. MOORS (1830-) Beek 1866 Mar. Elis. JENNEKENS (1838-1905)
|----|----|----•...Mar. Hub. MOORS (1834-1908) x Spaubeek 1862 Johan RADEMAKERS (1833-68)
|----|----|----|----•...Joh. Petr. RADEMAKERS (1868-1940) x Schimmert 1896 Mar. Luc. GOOSSENS
|----|----|----•...Mar. Corn. MOORS (1836-) x Geleen 1865 Johan GLAESMACKERS (1839-1901)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. GLAESMACKERS (1872-) x Geleen 1899 An. Sib. VLEUGELS
|----|----|----|----•...Mar. Elis. GLAESMACKERS (1875-) x Geleen 1896 Joh. Mich. WILLEN
|----|
|----|----•...Mar. Elis. MOORS (1800-73) x Beek 1829 Joh. Hend. STIJNEN (1797-1878)
|----|----|----•...Mar. Marg. STIJNEN (1835-) Beek 1861 Hub. HOUBEN (1834-93)
|----|----|----|----•...Leon. Hub. HOUBEN (1861-1940) x Maastricht 1890 Mar. Cath. VRANCKEN
|----|----|----|----•...Mar. Hub. HOUBEN (1862-) x Wijlre 1888 Joh. W.A. COONEN (1859-)
|----|----|----|----•...Jac. J.H. HOUBEN (1864-) x Maastricht 1887 An. Sib. NIJSTEN (1859-)
|----|----|----|----•...Mar. Marg. HOUBEN (1865-) x Maastricht 1891 Joh. Hub. GEELEN
|----|----|----•...Joh. Chris. STIJNEN (1835-1912) x Bunde 1867 An. Mar. AKKERMANS (1842-)
|----|
|----|----•...Herm. MOORS (1804-74) x 1° Beek 1830 An. Elis. HERMANS (1802-35)
|----|----|....x 2° Beek 1836 Corn. PAES (1801-68)
|----|----|----•...1) Mar. Cath. MOORS (1832-97) x 1855 Luik Jean BOUX (1829-)
|----|----|----•...2) Wil. MOORS (1839-1910) x Stein 1869 Marg. GUBBELS (1843-)
|
|----•...Mar. Elis. PIJLS (1768-1837) x 1° Mart. GOOSSENS (1766-1810) [zie 189]
|----|....x 2° Beek 1813 Joh. Nic. KONINGS (1774-1829) [zie 259]

ZIE VERDER:

–– LINK Stamboom Slangen (in nieuw venster) hier

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd werd
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........Lijst scherper examen 19 nov. 1773
..........Verkoop roerende goederen 22 dec. 1773
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 153
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 173, 218, 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 98. 'Deel II (2014)' p. 130, 249
© Maaike van Eekelen


422

Den Pijl uit Genhout, vrijgelaten 1778

•...Petr. PIJLS (1719-79) x Elis. COUMANS (-1793)

ZIE VERDER:

— Documenten: Extern juridisch advies 19 dec. 1777
..........Besluit tot ondervraging 9 jan. 1778
..........Vonnis 4 juni 1778

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 348 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 134, 250
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER