DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie Erke Moberts 19 jan. 1774
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167
Recollectie gehouden
op den Landshuijse
van Valkenburg
  Ter Instantie
Van den Wel Ed. gestr.
Hr. Drossard deses Lands
Nomine officii Informant
  Door
Erke Moberts alias Wegge
Erke Gedetineerde alhier
  over
derselver Personeele
responsiven onder scher-
per Examen gedaen
Woensdag den 19 Januarij 1774
 Is gesisteerdt voor ons ondergeschreven Scheepenen de gedetineerde Erke Moberts, om gerecolleerdt te worden over derselver responsiven onder scherper examen gedaen op den 31 dec. 1773, ter instantie van den weledele heer Luitenat-Drossard.
 Dewelke gebragt sijnde buijten de plaatse van tortuur semoto omni terrore en handen en voeten vrij, aen welke derselver responsiven voors. van woorde tot woorde voorgeleesen, heeft verclaert in allen deese bij deselve te persisteeren.
 Seggende nogtans niet te kunnen seggen of te Wijnandsraede ofte andere plaetse geweest is alwaer den diefstal begaen is, bij dewelke hij gedetineerde geassisteerdt heeft. Willende daer op leeven en sterven.
 En heeft naer duijdelijke voorlesing deeses hierbij gepersisteerdt. Ten eijnde dese gehandmerk schrijvens onervaren.
Merk + van
Erke Moberts

Nobis præsentibus
L.G. Pelt . PVandenHeuvel
J.Wateler . JL Wintgens
G.J. van Gendt . A. WilmarVervolg van dit verhoor

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER