DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Nicolaas Hersseler 6 mei 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Recollectie
  Ter instantie van
Den WelEdelen gestrengen Heer
en Mr. F.G. Farjon Lt.-Hoogdrossaard
Deeses Landes nomine officii
  gedaan door
Nicolaas Hersseler gedetineerde
Donderdag den 6 meij 1773
Is wederomme gesisteert Extra Locum Torturæ den gedetineerde Nicolaes Hersseler. En nae dat aan den selven sijne voorenstaande Depositiens waeren voorgeleesen heeft den selven buijten alle Torreur, Pijn en Banden verklaart te blijven persisteeren sonder iets daartoe nog daaraf gedaan te willen hebben ten fine deese vermits schrijvens onervaeren gehandmerkt
Dato als voor
Dit is het hand + merk van Nicolaes Hersseler schrijvens onervaeren
Quod Attestamur
F. Theod Craen
G. Swildens
J.C.W. Cotzhuijzen
G.T. Landman
N. Neijssen
L.G. Pelt. 


Naar boven

Vervolg van dit verhoor

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER