DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Eerste verhoor

PROCESSTUKKEN

Protocol van het verhoor van Lins Schouteten d.d. 18 juni 1774
RAL LvO 8165   


 
 
Responsiven
Gedaan door Lins
Schouteten van Arents
Genhout Gedetineerden
en Beclaagde Alhier
op den Landshuijse
binnen Valkenborg


Saterdag den 18 Junij 1774 post meridiem
Is van wegens den Heer Lt. Hoog Drossard deeses Lands gesisteerd den gemelden Lins Schouteten denwelken ons Directoir voorgehouden en ingevolge dien aangemaand de waarheid gestand te doen over de poincten in het gemelde Directoir gemeld en vermits denselven naar serieuse aanmaning de waarheid gestand te doen bij de Negativen is blijven persisteeren soo is aan denselven ons Directoir van heden voorgelesen, alswanneer den Gedetineerde al even halsstarrig is blijven loochenen dat hij de Diefstallen bij Frischen en den Eremijt niet meede gecoopereerd heeft.

Ten einde deesen naar voorgaande prelectuur eijgenhandig ondertekend met een Cruijsken vermits schrijven onervaren.
Merk + van
Lins Schouteten
Nobis presentibus
J. Theodor. Craen
J.L. Wintgens J. Wateler
A. Wilmar

   Vervolg als Scherp examen
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER