Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLouis


328

De Wilde, wolspinner in Rothem, verbannen 1776

...Johan LOUIS (1713-) x Maria DAMPENLambert Canna


Jan Louis, genaamd 'de Wilde' is naar eigen zeggen 1713 in Maastricht geboren, woont in Rothem onder Meerssen, is wolspinner van beroep en heeft nauwelijks bezit.
Hij trouwt met Maria Dampen en uit dit huwelijk wordt een zoon geboren in 1743.
Hij wordt 17 jan. 1775 gearresteerd op dezelfde dag als Lambert Canna* uit Meerssen, en opgesloten in het Landshuis in Valkenburg waar het proces gevoerd wordt. Na gewoon verhoor is hij 30 jan. onderworpen aan een scherp verhoor. Daarna volgt een lange detentie van meer dan een jaar en dat is waarschijnlijk een gevolg van de groeiende weerstand c.q. weerzin tegen de eindeloze reeks executies. Tenslotte is Jan veroordeeld tot geseling en vervolgens eeuwige verbanning uit de landen van Overmaas en het district van de Generaliteit. Dit vonnis is 10 mei 1776 voltrokken op de Lommelenberg bij Valkenburg. Daarna is niets meer van hem vernomen.

Opmerking: Den 30 janniwari getorturt jaen Louwi 55 gld. (rekening beul P.Hamel)
ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 30 jan. 1776
..........Nota van de beul
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 225, 367 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 151, 253

 Maaike van Eekelen


Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER