Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailTrumpener


577

Christiaan Trumpener, schepen? in Merkstein, executie 1773

...Chris. TRUMPENER (1731-73) x Merkstein 1762 An. Gert. KEYMERS (KAEMER)
|----•...Sib. Cath. TRUMPENER (1769-) x Merkstein 1793 Fr. Chris. ERRENS (1765-) [zie 155]

ZIE VERDER:

— In documenten: in Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor Josef Breuwer mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 72/3, 115 (Hs 157), 116
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 307 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 242

© Maaike van Eekelen

577a

Hans Heinrich Trumpener uit Zopp bij Alsdorf, ontsnapt 1775

...Joh. Henr. TRUMPENER (1730-) x Merkstein 1751 Joanna Maria LAHAYE (1731-)
|----•...Mar. Sib. TRUMPENER (1765-1844) x Alsdorf 1795 Joh. Godf. NÜHSER (-1829)
|----|----•...Joh. Jos. NUSSER (1801-70) x Alsdorf 1837 An. Lisb. HILGERS (1805-45)
|----|----|....x 2° Alsdorf 1848 Joan. Mar. LOUSBERG (1797-)
|----|----|----•...Mar. Sib. NUSSER (1839-) x Alsdorf 1863 Phil. NELLES (1840-)

ZIE VERDER

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 40
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 117
...- Klaus Peschke, Die Freiherrlichkeit Alsdorf bestraft die "Bösdaten" der Bockreiter
..........(in: Die Bockreiter im Roder- und Jülicherland, red. R.Hamers 2014)
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 75, 258

© Maaike van Eekelen
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER