Bokkenrijders en hun afstammelingen



Entree

Inhoud

Register

Email



Mulckens


360

De Pandour uit Elsloo, gefolterd, galg 1774

...Mart. MULCKENS (1725-74) 1 rel.m. Joan. Cath. LEGROS
|....2 x Elsloo 1755 Gertr. BRUGMANS (-1769)
|....3 x Elsloo 1773 Joan. PYR

ZIE VERDER:

Documenten: Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Verklaringen over verdachten in Geulle 8 jan 1774
..........Beschuldiging van Caspar Coogel 
..........Bericht in krant van die tijd
..........In brief van Drossard van Mechelen aan Thorn 10 febr 1775
..........In: Scherp examen Willem Opdenkamp 24/25 feb. 1775
..........In overlijdensregister

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 52
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 51, 217, 229, 335 [samenvatting], 331/3, 335
...- Pfeifer & Erkens 'Ze hingen in drie reysen' (1987) p. 51/56 en 76
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 118/20, 248

 Maaike van Eekelen



Boven





















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER