Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailRaets


454

Joannes Raets, strosnijder in Geleen, galg 1751

...Johan RAETS (-1751) x Geleen 1721 Joan. ZELIS (1695-)
|
|----...Cath. RAETS (1726-) x 1 Geleen 1748 Dirk ENGWEGEN (-1765)
|----|....x 2 Geleen Jacob CUSTERS (1736-1823)
|
|----...Mecht. RAETS (1734-) x Geleen 1752 Nic. KLEIJNEN (1727-81)
|----|
|----|----...An. Mecht. KLEIJNEN (1761-1824) x Geleen 1791 Petr. GLASEMAKERS
|----|----|----...Nic. GLASEMAKERS (1791-1869) x 1 Geleen 1827 Mar. Gert. STEINS (1783-1836)
|----|----|----|....x 2 Schinnen 1836 An. Elis. HOENEN
|----|
|----|----...Joh. Theod. KLEIJNEN (1770-1834) x Geleen 1793 An. Cath. HAENEN (1767-1827)
|----|----|
|----|----|---- Petron. KLEIJNEN (1794-1862) x Geleen 1817 Joh. Hendr. BOESTEN (1789-1863)
|----|----|----|---- Joh. Petr. BOESTEN (1818-80) x Ida JANSSEN (-1879)
|----|----|----|----|---- Hend. BOESTEN (1850-) x Maastricht 1885 Mar. Cath. COENEGRACHT
|----|----|----|----|---- Petr. BOESTEN (1853-) x Stein 1878 Marg. BLONDEN (1852-)
|----|----|----|---- An. Cath. BOESTEN (1821-1906) x 1 Geleen 1871 Petr. J.H. LERUTH (1804-)
|----|----|----|----| x 2 Geleen 1880 Petr. LEMMENS (1818-)
|----|----|----|---- An. Mar. BOESTEN (1825-1904) x Beek 1848 Petr. MOULIN (1823-95) [zie 308]
|----|----|----|---- Mar. Barb. BOESTEN (1829-1903) x Bunde 1864 Ger. HERMENS (1833-1905)
|----|----|----|----|---- Petr. Jos. HERMENS (1865-) x Meerssen 1891 Mar. Phil. HANSSEN
|----|----|----|---- Joh. Jos. BOESTEN (1837-1920) x Geleen 1873 Mar. Cath. CUIJPERS (1846-)
|----|----|
|----|----|---- An. Mar. KLEIJNEN (1801-70) x Schinnen 1833 Joh. Jos. RAEVEN (1780-)
|----|----|----|---- Joh. Hend. RAEVEN (1834-1903) x 1 Geleen 1859 Mar. Elis. DOLS (1834-67)
|----|----|----|----| x 2 Schinnen 1867 An. Elis. RUIJTERS (1842-97) [zie 112]
|----|----|----|----|---- 1) Joh. Rein. RAEVEN (1863-1916) x 1 Geleen 1894 Mar. Joan. GADEN (1864-96)
|----|----|----|----|----| x 2 Geleen 1898 Corn. CREMERS (1874-1915)
|----|----|----|---- Joan. Mar. RAEVEN (1841-1937) x Geleen 1869 Joh. Hub. MOORS (1838-1916)
|----|----|----|----|---- An. Mar. MOORS (1870-) x  Geleen 1893 Hub. Theod. CREMERS (1866-)
|----|----|----|---- An. Cath. RAEVEN (1844-1923) x Geleen 1876 Joh. Petr. HENDRIX (1843-1910)
|----|----|
|----|----|---- Mar. Elis. KLEIJNEN (1811-1838) x Geleen 1832 Joh. Lamb. BOVENS (1790-)

ZIE VERDER:

Documenten: Verkoop roerende zaken 
..........Vonnis 11 december 1751
..........Verkoop goederen en uitstaande leningen
..........Kosten van het gerecht in Geleen

LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 54, 103
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 67
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 203, 296 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 212, 216/7, 229.
..........'Deel II (2014)' p. 189, 239

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER