Bokkenrijders en hun afstammelingen

van de Landen van Overmaze


Entree
                                     Verzameld door John van Eekelen                               Register  

OVER DEZE SITE


Op deze site vindt u gegevens over meer dan 600 personen die in de achttiende eeuw in de Landen van Overmaze ervan beschuldigd werden als bende overvallen te hebben gepleegd en daarvoor vervolgd werden.
Er zijn pagina's gewijd aan:
 • de personen en hun afstammelingen
 • akten uit de procesdossiers
 • stukken uit archieven betreffende de gerechtskosten en de confiscatie van de bezittingen van de veroordeelden
 • citaten uit geschriften en boeken die duidelijk maken hoe er in de loop van de tijd over de Bokkenrijders werd gedacht

PERSONEN
Bij iedere persoon is opgenomen een aantal biografische gegevens, een verkort parenteel met nakomelingen, links naar documenten waarin deze mensen genoemd zijn en verwijzingen naar een aantal boeken over Bokkenrijders waarin zij vermeld worden.
De lijst is gebaseerd op de dramatis personae in het boek 'de Bokkerijders' van Anton Blok. Daarbij is nog een aantal personen bijgekomen die duidelijk aanwijsbaar vervolgd werden. Ieder persoon heeft een nummer gekregen op de oorspronkelijk gemaakte alfabetische ordening en daarin zitten fouten en soms is het inzicht over de schrijfwijze veranderd. Maar de nummering is inmiddels ook in andere publicaties gebruikt, dus die houden we erin.
Bereikbaar via
'Lijst van Bokkenrijders'
en ook via
'Familienamen van Afstammelingen'

De bronnen voor de samenstelling van de parentelen staan onderaan vermeld.

PROCESAKTEN
Zeer veel van de procesdossiers zijn verloren gegaan, maar gelukkig is ook veel bewaard gebleven. Zelfs zoveel dat het praktisch onmogelijk alles hier te publiceren en er is dus een keuze gemaakt. Getracht is een goede spreiding  te bereiken zowel naar regionale herkomst van de stukken als naar de aard van de inhoud.
Behalve voor het proces tegen de verdachte is er aandacht voor het juridische verweer van de familie en de toestanden in de gevangenis.
De akten zijn getranscribeerd om ze leesbaar te maken en daarvoor zijn ook veranderingen aangebracht in het gebruik van hoofdletters en van interpunctie. Inhoudelijk is er niets veranderd, noch is iets weggelaten tenzij het origineel onleesbaar is. Voor velen zullen dit dus langdradige stukken zijn, maar het zij zo.
Te bereiken via 'processtukken'
Onderaan staat lijst van de archieven waaruit deze stukken afkomstig zijn.

GELDZAKEN
Misschien vindt u boekhouden saai, maar de geldstromen rond de rechtszaken vormen een belangrijk onderdeel van de Bokkenrijdersprocessen. Die processen hebben veel geld gekost, want die van het gerecht wilden een vergoeding voor hun tijd en moeite. Adviserende juristen, cipiers, deurwaarders, de beul en vele anderen moesten betaald worden. En in principe moest de verdachte dat allemaal betalen en werden daarvoor al zijn bezittingen in beslag genomen. De achterblijvende vrouw en kinderen moesten vaak in verweer om te bewijzen dat het soms om hún eigendommen betrof. Desondanks bleef voor veel nabestaanden niets over dan de bedelstaf.
Ten gevolge van de processen ging veel land over in andere handen en werden sommige families gedegradeerd van (vaak kleine) bezitters tot landlozen.
De akten die hierover gaan zijn op de dezelfde manier als hierboven omschreven getranscribeerd en bereikbaar via 'gerechtskosten'
Onderaan staat lijst van de archieven waaruit deze stukken afkomstig zijn.

GESCHIEDSCHRIJVING
Tijdens en kort na de processen hebben mensen hun mening over deze Bokkenrijdersbenden op schrift gesteld. En sindsdien hebben geschiedkundigen het beeld opgetekend dat zij van deze mensen hadden. Soms schreven ze over wat anderen al beweerd hadden, soms hadden ze meer originele gedachten.
Alles bijeen een interessante ideeëngeschiedenis, bereikbaar via 'historie'.

ANDERE zaken betreffende deze site vindt u onder 'varia'

ARCHIEVEN

• Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht RHCL

• Centrum voor Regionale Geschiedenis in Heerlen Rijckheyt

• Brabants Historisch Informatie Centrum in 's-Hertogenbosch BHIC


• Nationaal Archief van Nederland in 's-Gravenhage

• Het Rijksarchief in België te Brussel

• Stadsarchief 's-Hertogenbosch

En verder:

• De Nationale Bibbliotheek in 's-Gravenhage Delpher

• Akten Bokkerijders-Processen te Burg Rode Herzogenrath

• Akten Schepenbank Heerlen Bokkerijders Heerlen

GENEALOGISCHE BRONNEN

---Online databases

Wie was wie

genealogische databank Limburg

Familienbuch-Euregio

FamilySearch

---op CD / DVD

Gendalim7

•  Genealogische Werkgroep Waubach GWW-2

• Genealogie uit Limburg 2014

• Personenstand Reader 2 - PR2  (download) 

 

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER