DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken          Inspecties van buiten

Begeleidend schrijven bij Memorie over de bende door G. de Limpens
Brussel, 27 dec. 1774 Algemeen Rijksarchief te Brussel OFB 1289

 

Mijn Heer

Ter voldoening van opdracht van Uwe Hoogheid die mijnheer de secretaris voor de staat en voor de oorlog, Crumpipen mij heeft overgebracht in zijn brief van de 27e van deze maand, heb ik de hier bijgevoegde memorie opgesteld die alles van belang verhaalt over het verbond van booswichten dat verblijft in een deel van de provincie Limburg, de maatregelen genomen door de regering om verdere uitbreiding te voorkomen en de schuldigen te laten straffen.

Ik heb de eer te zijn met het diepste respect

Mijn Heer
  van U. H.
de zeer nederige en zeer
gehoorzame dienaar.

Brussel deze 29
december 1774
 

 

Naar boven 

 

EMAIL

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER