DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken          Inspecties van buiten

Verzoek om memorie over de bende booswichten aan de Limpens
Brussel, 27 dec. 1774 Algemeen Rijksarchief te Brussel OFB 1289

 

  Aan Mijnheer de Limpens
Mijnheer

Zijne Hoogheid de Minister wil naar Wenen een memorie sturen aangaande de schurkenbende in de provincie Limburg en is van mening dat u door de kennis die u heeft opgedaan over deze zaak beter dan andere personen kunt helpen bij dit voornemen, waarom zij mij heeft opgedragen aan u kenbaar te maken dat zij verlangt om een gedegen memorie op te stellen en haar te sturen, waarin de geschiedenis van deze bende geschetst wordt, de maatregelen die genomen zijn, de huidige stand van zaken, waarin opgenomen een vermelding van een dergelijke bende die heeft bestaan in dezelfde provincie ongeveer dertig jaar geleden.
  Ik heb de eer te zijn met de meest volmaakte hoogachting
Uw zeer nederige en zeer gehoorzame dienaar
  H. Crumpipen

  Brussel, 27 december 1774
 Z.H. zal u bijzonder dankbaar zijn als u
 de memorie de memorie wil opstellen
  met zo veel mogelijk voorbeelden.


 

 

Naar boven 

 

EMAIL

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER