DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken          Inspecties van buiten

Opdracht aan de Procureur-Generaal van Brabant tot onderzoek in het Land van Rode, 4 juli 1774
Algemeen Rijksarchief te Brussel – OFB 1289

 

Charles Alexandre Adminstrateur
De la Grande Maitrise en Prusse, Grand Maitre de
L'ordre Teutonique en Allemagne et Italie, Duc de Lorraine
et de Baar, Marechal des Armées du St. Empire Romain
et des Celles de Sa Majesté L'Imp. Douar. Reine Apostolique
De Hongrie et de Boheme && Son Lieutenant Gouverneur
et Capitaine General de Ses Pays Bas, &&&

Aan de Raadsheer Procureur-Generaal van Brabant

  Beste en Welbeminde,
  Wij hebben vernomen dat men in de Provincie Limburg verder gaat met het veroordelen en ter dood brengen van een aanmerkelijk aantal personen die betrokken zouden zijn bij een grote bende of genootschap van bandieten die verenigd zouden zijn door een vermeend verbond met de Duivel, met het doel het land te plunderen en te verwoesten over een aantal jaren. Omdat het belangrijk is een verschijnsel van deze aard grondig te bestuderen, des te meer, omdat het erop lijkt dat de bekende misdaden in die districten in evenredig zijn aan het aantal terechtstellingen, en omdat het mogelijk is en er zelfs op lijkt dat in dit alles onmatigheid en zelfs grootheidswaan zich meester heeft gemaakt evenzeer van de rechters als van de vermeende schuldigen.
  Wij geven u hierbij opdracht: om u onverwijld te begeven naar die plaatsen, ten einde over alles inlichtingen ter zake in te winnen, in gesprek te gaan met de rechters en zelf de verschillende dossiers te bestuderen en de wijze waarop de zaken zijn voorbereid, en om ons vervolgens over de bevindingen bij uw taak een uitvoerig verslag uit te brengen. Wij machtigen u om, indien u daartoe aanleiding ziet, alle verdere vonnissen tot de tortuur of tot de doodstraf op te schorten tot nader order.
Moge God, Beste en Welbeminde, U in deze behoeden
Brussel, 1 juli 1774
Karel van Lotharingen


 

 

Naar boven 

 

EMAIL

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER