DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten               Processtukken                Nasleep vonnissen

Bok

Rekest van burgemeester Bausch van Beek betreffende het plaatsen van de galg
30 nov. 1773 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8168REQUEST

Aan den Edele hoge geregte
van stad en Vrijhijd Van
Valkenborg etc.
Geve met schuldig respeckt te Cennen J.W.B. Bausch borgemeester  deser hoofd banck Beek, hoe dat ick op den Negen en Twintigste deser maand, hebbe Laten Commandere Vijf persone om de gallige Leders op de Car te Laden, aen't geregt van Welke twe Failjant zijn gebleven, en gesegt dat ze geen hand en staken aan een gallige Leder, het welk wij bijde borgemeesters het eerste gedaan hebbe de name der Failjante te zijn Joannes Puts ofte alias Musch Hensken en Lovens Lenarts den Wol spinder
So versoeken aen de hoogEdel gestrengen om ons, in sulke ordinatie te menteneren en sulke Failjante tot gehoorsame dienst van ons te persevaderen, Zo niet zo is onse ordinatie in't Vervolg bij onse inwoonders van Nul en pareren ons in t geheel Niet.
So stelle aen de hoogEdel gestrengen over, om daar in te doen Naar Wel gevallen Tog wie d'hoogEdelen het goet vinden
  Beek den 30 Nov. 1773
T Welk Doende
J.W.B. Bausch
  borg.
  [in de marge]
  Gelet op den inhoud deeses
  Bij deesen gecommuniceerd
  aan den welEd. Heer Lt-Drossard
  deeses Lands Valkenborg
  ten einde om voorsieninge
  tot verhoedinge van de daar
  bij uijtgedrukte onordres
  Actum in Judicio Extraord. binnen
  Valkenborg den 30 november 1773
  PVandenHeuvel 

EMAIL


Naar boven

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER