DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GEVOLGEN VAN DE VONNISSEN

Beslissing op rekest van Geertruid Degens, vrouw van Matthijs Weerdens
• 9 augustus 1774 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •

Entree   Documenten   Processtukken   Naar 'gevolgen vonnissen'

 Matthijs Weerdens


Vonnis
In Saake
den welEdelen Gestrengen Heer en Mr.
W.D. Vignon Luitenant Hoogdrossard
deeses lands nomine officii informant en
geďnsinueerde
Tegens
Geertruijd Deegens huijsvrouwe van
Matthijs Weerdens gedetineerde op
den Landshuijse tot Valkenborg
Suppliante

Visis actis en geleth waarop te letten stondeen konde moveeren, en voornaementlijck de iteratieve Requesten van de Suppliante als meede het belang van wegens den Heer geďnsinueerde Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen ter manisse van d'Heer Luitenant Schouth Regt doende, verklaeren in't versoek van de Suppliante niet te konnen worden getreden. Met condemnatie van de selve Suppliante in de costen ten deesen gereesen.

Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen
den 9 augusti 1774
Coram de schepenen VCraen, Swildens, VCotzhuijsen, Wintgens en Nijsten

(onderstont) Ter ordonnantie
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen, substitut Secretaris
(ter sijden stond) Pronuntiatum den 10 augusti Partibus citatis en present den Procureur Stass voor de Suppliante 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER