DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GEVOLGEN VAN DE VONNISSEN

Dispositie Tegens Cath. Ronge 6 februari 1774         LvO 8151

Entree   Documenten   Processtukken   Naar 'gevolgen vonnissen'

 


Dispositie Tegens Cath. Ronge huisvr. van den geexde Joannes Stijnen

Gesien het belang van wegens den Heer Geinsde op den 3e febrij. 1774 Overgegeven ingevolge decreet van den 25e januarij gem. jaars op de requeste Sijdens de Suppl.te Catharina Ronge eodem dito Geexhibeert Schepenen van het Hooge Gereghte der Stad en Vrijheijd Valkenberg ter manisse van d'heer Lt. Voogd, verklaren in het versoek van de Suppl.te niet te kunnen treeden,
deselve derhalven van de hand afwijsende. Met condemnatie in de Costen en hier over geresen ter onser taxatie en moderatie. Actum in judicio Extraordinario den 6e februarij 1774 Coram omnibus Dempto Dno van Gend.
(onderstont) Ter ordonnantie
(was getekent) P. van den Heuvel
(besijde stond) Pronuntiatum in instanti


 

 Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER