DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten               Processtukken                Nasleep vonnissen

Bok

Brief van schout Fransen aan de Markies van Hoensbroek, 15 nov. 1743
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Hoensbroek 1641
Monseigneur


Suivant les ordres de Vòtre Excellence j'ai l'honneur de joindre ici les sentences de nos six exécutez.
Monsieur L'abé constant Lui aura déja fait le rapport de tout ce qui sést passé par rapport à l'endurissement et indisposition des dits criminels qui selon toute apparence en vertu d'une convention mutuelle et unanime semblent s'étre voulu donner le plaisir d'aller de compagnie au diable.
Ceux d'Amstenraedt qui ont été accusez par les nôtres et aux quels l'on a déja insinué qu'ils doivent bientôt mourir, temoignent au contraire jusques  à l'heure qu'il est une entiere resignation et ne souhaitent que de mourir pour leurs crimes.
Le jour pour leur exécution est fixé à mardi prochain et l'on verre alors s'ils persistent. dans leur bonne resignation
dont j'aurai l'honneur de donner ensuite d'ulterieures nouvelles a Vôtre excellence
pendant que j'ai celui d'étre avec un tres profond respect

Monseigneur

De Vôtre excellence

Le tres humble et tres obeissant serviteur
J.W. Fransen

Hoensbroeck ce 15 nov. 1743


[Vertaling John van Eekelen]


Hoogheid

Volgens de opdracht van uwe excellentie heb ik de eer hierbij te voegen de vonnissen van onze zes terechtgestelden.
De eerwaarde zal u naar zijn gewoonte verslag hebben gedaan van alles dat gebeurt is met betrekking tot de harnekkigheid en het misnoegen van genoemde misdadigers die naar het schijnt uit kracht van een wederzijdse en eenstemmige afspraak met plezier naar de duivel lijken te gaan.
Die van Amstenrade, die door de onze zijn beschuldigd en aan wie is aangezegd dat zij spoedig moeten sterven, getuigen daarentegen van totale berusting en wensen slechts te sterven voor hun misdaden.
De dag van hun terechtstelling is vastgesteld op komende dinsdag en we zullen zien of ze dat volhouden
waarvan ik zal hebben de eer Uwe Excellentie verder de laatste nieuwtjes te geven,
verblijvend daarbij een zeer diepgaande achting,

Hoogheid

Voor Uwe Excellentie

De zeer nederige en zeer onderdanige dienaar
J.W. Fransen

 

 

EMAIL


Naar boven

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER