DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Een eerder vonnis van Nicolaas de Lahaije, Gulpen 20 febr. 1775
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707
• Ernstig beschadigd door muizenvraat •

Den Heer Schout
Deeser Heerlijckheijd
Claeger
..........Tegens
Nicolaas La Haije
Beclaagde

in Dato den 20 februarij
..........1775


Secr---
Komen vaan intel. 1 --,,- ,,
Secretaris voor
Citatie partis partis 1 - 10 - ,,
Boode . . . . . . . . . 1 - ,, - ,,
Copie voor den Hr.
Claager . . . . . . . . 1 - 10 - ,,(u)
.........................ƒ 21 - ,, - ,,
dus quiq. ƒ 11 - 5.
Den Eed. ---
Marcellus de Swart
Schout deeser Heerlijk-
heijd Gulpen Claager
........Teegens
Nicolaas La Haije
hoefsmit alhier te
Gulpen, beclaegden en
geïnsinueerden

Visis actis bij inventaris van Lit. A. tot G.
gefourneert, Signanter de Verbaalen in
Saecke gereesen, de Clagt zijdens Den Heer
Claeger den 14 Septembris 1774 als meede
het verbaal van Wegens Den beclaegde den
26. october 1774 ter Rolle ingedient, Gelijk
ook de naerdere Submissie door den Beclaag-
de ter Rolle van den 23. Dito gedaen, en op
alles rijpelijk geleth waerop te Letten stonde
----------------------------------------------

--- en Hoofd Ban---
nisse van den Heer presi---, Con-
demneeren den Beclaagde Nicolaes La
Haije om in instanti naer Pronuntiatie
deeses in judicio met oopen Deuren en
Vensters te verschijnen. en aldaar te ver-
klaere dat hij D'Heer Claeger erkent
voor een Eerlijk, Deugdelijk en ordentlijk
Man, op Wiens Naem, faam en gedrag
niets weet te seggen. Denselven teffens
met tekenen van Leetwesen, den Heer
Claeger om Excuijse vraegende over
sijne op den 25 Julij 1774 geprofe-
reerde  Lasteringen en injurien
met beloften sulx noijt meer te
doen, en in het vervolgh met alle
Respect en Eerbied te zullen gedraegen.
Condemneerende den Beclaagde
------------------------------------------

----mende van---
--en behoeve der Diac---
deeser Plaetse, als meede in de Costen
door den Heer Claeger ter Deeses pro
ceduure gedaen, ter onser Taxatie
en Moderatie. Aldus beraamt
In Judicio Extraorninario binnen
Gulpen den 20. Februarij 1773. Coram
Domin. Scab. J.H. Justenius, VCraen,
Van Auw, Hollman, A. Brassard
A. Bausch [en de Heer Haseneleeren,
scheepen der Hoofdbanke Holset, Vaals
en Vijlen ten deesen Geassumeerd = door-
gehaald]


Ter Ordonnatie
Joh. Rud. Van Craen
SecretarisGepronuntieert in Judicio ordinario
hac 22 febr. 1775 partibus citatis per
nuntium in present. D'Heer Claeger
en N. La Haije, En heefd gem. N. La Haije
in instantie sijne submissie gedaan in-
gevolge den inhoud deeses, en deese on-
dertekendt

Nicolaas De LahaijIn fidem
J.R. van Craen
Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER