DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Willem Willems uit Haasdal, Valkenburg 30 juli 1778 RHCL Maastricht LvO 8152

 

Sententie
Willem Willems

 
Visis actis Scheepenen van het hooge geregt der Stad en vrijheid Valkenburg ter manisse van den weledelen Heer Luitenant-Voogd rechtdoende
ontslaan den gedetineerde en beclaagde uijt des selfs detentie, mitz en onder Conditie dat dezelve sig sal sisteeren toties quoties, en daer toe te stellen behoorelijke cautie ten genoegen van t' hooge officie, met condemnatie van den beclaagde in de Costen ter taxatie en moderatie van deezen geregte.

Actum in judicio extra ordinario den 18 julii 1778

Demptis Domini Craen, Wateler en Wijntjes en met assumptie van D'Heer J.A. Boijmans, Schepen van Borghaeren

(onderstont) Ter ordonnantie

(geteekent) J.B. VCotzhuijszen scabinus absente secretario
(lager stond) Pronuntiatum den 30 Julii 1778
present den Procureur D'office en den gegijselden Willem Willems.

En heeft Willem Willems voor cautie de se sistendo toties qouties geoffereerd sijn persoon en goederen ter concurrentie van vijf hondert guldens met consent in de realizatie deezes, alsmede aengenomen de costen te betaelen, waer mede t'hoog officie genoegen genomen heeft.

Diens volgens werd Willem Willems uijt sijne gijseling ontslagen
Actum in judicio ordinario den 30 julii 1778. Coram omnibus.
(onderstont) me presente
(signatum) P. van den Heuvel, Secretaris

 

 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER