DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Peter Pijls, Valkenburg 4 juni 1778 • RHCL Maastricht • LvO 8152

 

Vonnis
Peter Pijls   

 
Visis actis Scheepenen van't hooge gerechte der Stad en vrijheijd van Valkenburg van den weledele Heer Luitenant-Voogd naer ingenomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerdens
ontslaan en gedetineerde uit sijne detentie mitz stellende ten genoege van't hooge officie cautie de se sistendo toties quoties mitzgaders vvor de costen van detentie als andersints, waer inne den gedetineerde gecondemneerd word, ter onzer taxatie en moderatie.
Actum in judicio ordinario den 4. junii 1778. coram Domini Luitenant-Voogd en Scheepenen Wateler VGend, Wijntgens, vCotzhuijzen et simond
(onderstont) Ter ordonantie
(geteekent) P vanden Heuvel, secretaris
(lagerstont) Pronuntiatum in instanti partibus citatis et præsent.
 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER