DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Vonnis Philip Hersseler, Heerlen 15 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike
       van Eekelen

Sententie
  In saake
Den WelEdelen Gestrengen
Heer en Mr. J.G. Farjon
Lt.-HoogDrossard deeses
Lands nomine officij Claeger
  Tegens
Philip Hersseler
gedetineerde en Beklaagde

   Visis Actis Als Naementlijk alle Acten en Actitaten en op alles geleth en Rijpelijk overwogen, Signanter d'Eijge Confessiens van den Beklaagde buijten Pijn en banden gedaan, waar uijt is blijkende, dat den voornoemde Beklaagde oud 18 Jaaren, geboortig aan de Heerlerheijde, van Professie eenen afdoender, sig Beneffens eene meenigte Godloose Complicen pligtig en handdaedig gemaakt heeft aan verscheijde geweldenarijen, huijsbraaken en Diefstallen en Signantelijk,

  1 mo  aan de violente huijsbraake en Diefstal in den Jaare 1763 gebeurt tot Wurm bij J.W. Görtz

  Soo als ook 2do aan de violentiens en diefstal gecommitteert tot Heugen bij Millen

  Item 3tio aan de huijsbraake, diefstal en mishandelinge geperpetreert in den Jaare 1770 bij de weduwe Jansen tot Immendorff

  En vierdens aan de inbreuke en diefstal begaan bij de Pastoor tot Hunshoven

  Verders 5to bij de mishandelinge en diefstal gebeurt tot Havert bij de juffrouw Steintjens

  En laatstelijk aan de huijbraake en diefstal gecommitteert bij den Pastoor tot Hungen Lande van Gulik, alle meede in den Jaare 1770 voorgevallen

  Deese nu sijnde feijten en euveldaeden dewelke in een land waar Justitie en Policie vigeert, niet konnen worden getollereert, maar ten uijtersten strafbaar sijn. Soo is 't, dat Schepenen der Vrijheijd en Hoofdbanke Heerlen in naeme en van wegens Haar Hoog Mogende D'Heeren Staaten-Generaal der VerEenigde Neederlanden ter maenisse van D'Heer Lt.-Schouth regt doende,
  Condemneeren den gedetineerden om gebragt te worden ter plaatse daar men gewoon is Criminele Justitie te doen, en aldaar aen den ScherpRegter overgelevert sijnde anderen ten Exempel en afschrik met de Coorde gestraft te worden, dat er de Doot naevolgt en voorts sijn Doode Lichaem in een keten geklonken aan de Galge sal blijven hangen.
  Den selven daartoe Condemneerende in de Costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie met verdere Confiscatie vangoederen.
  Actum in Judicio Extraordinario binnen Heerlen den vijftienden Julij 1773 Coram de schepenen vCraan, Swildens, Pelt, vCotshuijsen, Wintgens, Landman en Nijssen

Ter ordonnantie
J.B. VCotzhuijsen
secretaris


Deese gepronuntieert en ter Executie gestelt den 19 volgende
Ita testor
J.B. VCotzhuijsen
secretaris

Secret.
© Maaike
       van Eekelen

 Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER