DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree     Documenten     Processtukken     Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis tegen het cadaver van Leonardus Pijls, 28 nov. 1773
Valkenburg RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8167

 Maaike
       van Eekelen


SENTENTIE
  In saeke
Den Wel Ed. Gestr.
Hr. Lt-Drossard deeses
Landts Nom. Off. Claeger
  Teegens
'T Cadaver van den gewee-
sene Gedetineerde op den
Landtshuijse van Valken-
burg Leonardus Pils
alias Cupers Leonardus

Visis actis ende geleth waerop eenigtsints te letten stonde ofte conde moveeren, uijt alle 't welk komt te blijken dat den Gedetineerde een meedelidt is van de goddeloose Bende Nagtsdieven en Knevelaers, waeraen men thans binnen deese Lande de verdiende straffe oefent,
Scheepenen van't Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenborg ter manisse van den WelEed. Heer Lt-Voogd, naemens en van weegens Haer Hoog Moogende de Heeren Staeten-Generael der VerEenigde Nederlanden Regt doende,
Autoriseeren den Heer Lt.-Drossard omme 't Cadaver van voornoemde Leonardus Pils te laeten in de aerde delven op de plaetse daer de crimineele justitie geschiet,
Met condemnatie van den selven in de costen en misen van Justitie ter onser taxatie en moderatie, verclaerende desselfs goederen daervoor Executabel.
Actum in Judicio Extraordinario den 28 Nov. 1773 Coram Dominis VCraen, Wateler, Pelt, VDHeuvel et Wilmaer
Ter Ordonnantie
PVandenHeuvel
Secretaris
Pronuntiatum den 29 ten overstaen van Gedeputeerde Scheepenen aen de peuije van't Landshuijs
Ita Testor
PVandenHeuvel

 Maaike van
       Eekelen Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
 Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER