DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Jan Martens alias Vaderjan 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen

Sententie
........In Zake
D'Edel Gestrenge Heer J.C.L.
De Limpens, Drossard
dezer vrij Heerlijkheijd en
Baronie Elsloo, nomine officii
Klager
........Tegens
Jan Martens alias Vaderjan
fugitive, ad valvas geciteerde
en beklaegde


Visis actis als naementlijk
alle de verbaalen in zake gehouden, ons
Decreet van Corporeele Apprehensie ten
Laste van den Beclaegde gegeven, de feijten
van Belastingen en conclusie van den
Heer Clager tegens den zelven fugitiven
genomen, en verders alle acten en actitaten
in zake ingedient en onder behoorlijcken
inventaris gefourneert, en op alles gelet,
waarop te Letten stonde of conde moveren
En signantelijk op ons Decreet van versteck
nae voorgaande behoorlijke, geaffigeerde en
gerelateerde CitatiŽn edictaal in zake opgevolgt
Schepenen der vrij Heerlijkheijd en Baronie
Elsloo met assumptie der Heeren C. Otzeling,
H. Milliard en H.M. Nijpels, schepenen der
Heerlijckheden Eijsden, Bemelen en Mechelen
op de Maese, mitsgaders van een onpartijdig
Regtsgeleerde ter manisse van den Eerst
presideerende in zake in Contumaciam
Regt doende, Bannen den voorsz. beclaegde
Jan Martens alias Vaderjan voor altoos
uijt deze vrij Heerlijcheijd en vrij Baronie,
met interdictie van noijt in dezelve te mogen
verschijnen, op poene van daarinne bevonden
wordende, zwaarder te worden gestraft. Met
Condemnatie van denzelven in de Costen en
misen van justitie ter onser Taxatie en
moderatie met confiscatie van goederen.
Actum op den ouden stadhuijze binnen
Maestricht nae bekomene territorium
Den 14 novembris 1774

J.W. Roemers - P. Frederix - A.M. Gudi
C.Otzeling - H.M. Nijpels - H.Milliard


Gepronuntieert den 17. novembris 1774  na voorgaenden
klockenslagh aen de Kaeck tot Elsloo ten overstaen van
dheeren Drossard en Schepenen Roemers, P.Frederix,
Gudi, M.P. Frederix, J. Bovens en geassumeerte schepen
C. Otzelingh

me presente Quod Testor
........J.W. Roemers
........Secretaris


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER