DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis bij verstek van Leonardus Geurts 14 nov. 1774 Elsloo
RHCL Maastricht  ===  Elsloo 32

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen

Sententie
........In Zake
D'Edel Gestrenge Heer J.C.L.
De Limpens, Drossard
dezer vrij Heerlijkheijd en
Baronie Elsloo, nomine
officij Klager
........Tegens
Leonardus Geurts fugitive,
ad valvas geciteerde en
beklaegde

Visis actis als naementlijk
alle de verbaalen in zake gehouden, ons
decreet van Corporeele apprehensie ten
Laste van den Beclaagde gegeven, de
feijten van Belastingen en conclusie
van d'Heer Clager tegens denzelven fugiti-
ven genomen, en verders alle acten en
actitaten in zake ingedient en onder
behoorlijcken inventaris Gefourneert, en
op alles gelet, waer op te Letten stonde
of conde moveeren en signantelijk op
ons Decreet van versteck nae voorgaande
behoorlijcke, geaffigeerde en gerelateerde
CitatiŽn edictaal in zake opgevolgt,
Schepenen der vrij Heerlijkheijd en Baronie
Elsloo met assumptie der Heeren C. Otzeling
H. Milliard en H.M. Nijpels schepenen
der Heerlijckheeden Eijsden, Bemelen en
Mechelen op de Maese, mitsgaders van
een onpartijdig Regtsgeleerde ter manisse
van den Eerst prśsiderende in zake in
Contumaciam Regt doende, Bannen
den voorsz. Beclaegde Leonardus Geurts
voor altoos uijt dese vrij Heerlijckheijd
en vrij Baronie, met interdictie van noijt
in dezelve te mogen verschijnen. op poene
van daar inne bevonden wordende, zwaerder
te worden gestraft. Met Condemnatie van
den zelven in de Costen en misen van
justitie ter onser Taxatie en moderatie
met confiscatie van goederen. Actum op
den ouden stadhuijze binnen Maestricht
nae bekomene territorium
Den 14 novembris 1774

J.W. Roemers - P. Frederix - A.M. Gudi
C.Otzeling - H.M. Nijpels - H.Milliard

Gepronuntieert den 17. novembris 1774  na voorgaenden
klockenslagh aen de Kaeck tot Elsloo ten overstaen van
dheeren Drossard en Schepenen RŲomers, P.Frederix,
Gudi, M.P. Frederix, J. Bovens en geassumeerte schepen
C. Otzelingh

me presente quod Testor
........J.W. Roemers
........Secretaris

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER